Delningsekonomi är ett populärt koncept som vinner allt mer mark globalt. Också inom finansbranschen har crowdfunding och person-till-person lån fått genomslag och många tror att dessa finansieringsformer på allvar kommer kunna konkurrera med de etablerade banker om marknaden i framtiden. Ett område med stark tillväxt är crowdfunding och P2P-lån som vänder sig till företag, pilotprojekt och olika organisationer. Den gemensamma nämnaren bland många av de företag som vänder sig till crowdfundingtjänster eller söker P2P-lån är att man tidigare nekats banklån.

Toborrow AB

Belopp 100.000-5.000.000 kr.
Löptid 3-36 mån.
Pengar på kontot Normalt inom 1 bankdag
Ränta Exempelränta: 3-10%*.
Bestäms efter budgivning.
Uppläggningsavgift 2-4% av utbetalt belopp.
Borgensåtagande Personlig borgen, moderbolagsborgen, pant i fastigheter, eller företagshypotek.
Förtidsinlösen Kan göras kostnadsfritt.
Betalningsanmärkning Individuell prövning görs.
Mer om Toborrow
Bisnode kredit lån (utan uc)

Untie (fd Kreditbörsen) P2P-lån

Belopp 30.000-250.000 kr.
Löptid 1-36 mån.
Pengar på kontot Utbetalning direkt efter godkänd ansökan.
Ränta Nominell ränta från 8%.
Administrationsavgift 100 kr/mån.
Borgensåtagande Krävs inte, men personlig borgen ökar möjligheterna till lån.
Förtidsinlösen Uppgift saknas.
Betalningsanmärkning Borgensman/Företag/Bolagsägare får ej ha betalningsanmärkning.
Mer om

Kameo

Belopp 100.000 - 5.000.000 kr.
Löptid 6-24 mån.
Pengar på kontot Ansökan om uttag före kl 11:00 utbetalning normalt nästa bankdag
Ränta Exempelränta: 5 - 15 % årsränta.
Bestäms efter budgivning.
Uppläggningsavgift 2-4% av utbetalt belopp + 10.000 kr i fast avgift.
Borgensåtagande Borgen kan krävas.
Förtidsinlösen Se låneavtal.
Betalningsanmärkning Inga betalningsanmärkningar får förekomma.
Mer om

Fellow Finance

Nordens största lånemarknad inom P2P för privatpersoner och företag.
Mer om

Pepins

Finansiering erbjuds genom crowdfunding och aktiehandel.
Mer om

FundedByMe

Storsatsande svenskt bolag inom internationell crowdutlåning
Mer om

CrowdCulture

Via CrowdCultures plattform kan privatpersoner och företag samla in pengar till kulturprojekt.
Mer om

Kickstarter

Världens främsta crowdfunding-plattformen. Stört på gåvobaserad gräsrotsfinansering knuten till kreativa nyskapande mindre och större projekt samt produkter.
Mer om

Corpia

Belopp 100.000 – 3.000.000 kr
Löptid 1-36 mån.
Pengar på kontot Varierar.
Ränta 8-12% (ink. uppläggningsavgift)
Uppläggningsavgift 2% av lånebeloppet.
Borgensåtagande Ingen personlig borgen krävs. Låna med säkerhet i fastighet eller företagshypotek.
Förtidsinlösen Information saknas.
Betalningsanmärkning Information saknas.
Mer om Ansök nu

Credstep Företagslån

Belopp 30.000-350.000 kr.
Löptid 3-12 mån.
Pengar på kontot Normalt inom 1 bankdag
Ränta Årsränta: 9.6-24%.
Uppläggningsavgift 3% av utbetalt belopp.
Borgensåtagande Kräver personlig borgensförbindelse.
Förtidsinlösen Kan göras när som helst enligt avtal.
Betalningsanmärkning Info om betalningsanmärkning saknas.
Mer om

SBP Nordic

Belopp 2.000.000-20.000.000 kr.
Löptid 6-24 mån.
Pengar på kontot En tid efter avslutad kapitalresning (ca 30 dagar)
Ränta Exempelränta:8-15%.
Uppläggningsavgift Uppgift saknas.
Borgensåtagande Pant i form av aktier, fast egendom, moderbolagsborgen eller personlig borgen.
Förtidsinlösen Ingen uppgift.
Betalningsanmärkning Ingen uppgift.
Mer om

Vad är skillnaden mellan crowdfunding och P2P?

Ofta används begreppen crowdfunding och P2P lite slarvigt, vilket gör det lätt att tro att dessa båda ord är utbytbara med varandra, men innebörden är faktiskt inte riktigt densamma. Nedan reda vi ut skillnaden mellan de båda termerna: Crowdfunding innebär att flera investerare, ofta vanliga enskilda privatpersoner, går ihop för att gemensamt investera kapital i intressanta projekt och verksamheter. Vid crowdfunding sker en investering snarare än ett lån, vilket innebär att de som väljer att teckna sig blir delägare i den verksamhet man väljer att finansiera. Risken med detta upplägg utifrån investerarens perspektiv är att man riskerar att inte få tillbaka investeringskapitalet om verksamheten går omkull. P2P-lån fungerar i grunden som ett vanligt företagslån, men istället för banker eller kreditbolag fungerar enskilda individer som kreditgivare. Återbetalningen av P2P-lån sker till en fast i förväg framförhandlad ränta, i vissa fall sker räntesättningen genom budgivning där intressenter kan tävla med varandra om att erbjuda bäst lånevillkor. Kreditbörsen är ett exempel på P2P-lån med företagare som målgrupp.

Crowdfunding genom donationer

En del företag drivs med ett högre syfte i likhet med ideella organisationer, dessa rörelser har sällan möjlighet att erbjuda vare sig delägarskap eller betala låneräntor, utan måste istället helt förlita sig till frivilliga gåvor. Crowdfunding genom donationer innebär att flera givare går ihop för att tillsammans samla ihop de pengar som organisationer behöver för att kunna driva sin verksamhet, exempelvis kan en sådan insamling gör det möjligt att förverkliga ett nytt projekt.

Fyra olika sorters crowdfunding:

  1. Donation - Innebär att du bidrar med kapital genom gåvor oftast handlar det om insamlingar till välgörenhetsprojekt och andra särskilt behjärtansvärda ändamål.
  2. Belöning - Dontationer och bidrag ges till ett projekt och när finansieringen och projektet är i hamn belönas finansiärerna med någon form av gåva.
  3. Delägarskap - erbjuda ägarskap i utbyte mot finansiering. Normalt erbjuds deltagande finansiärer aktier eller annat motsvarande ägande.
  4. Ränteavkastning (Crowdlending) - Inte alla är villiga att räkna p2p-lån som crowdfunding, men vi räknar med dessa lån då de i likhet med de övriga alternativen är en sorts folk- / gräsrotsfinansiering.