Observera att uppgifterna om Credinord företagslån kan vara bristfälliga. Credinord AB eller det finländska moderbolaget Credinord Oy finns inte heller med i Finansinspektionens företagsregister och saknar således ett gilltigt FI-nummer. Nordiska Firmalån har inget samarbete med denna kreditgivare. Denna text bör kompletteras med ytterligare information och vi reserverar oss mot felskrivningar.

Låna upp till 1 000 000 kr utan säkerhet. Ansök om Credinord företagslån med BankID måndag till fredag under helgfri vardag mellan kl 8-16. Få lånesvar inom 1 timmme och efter godkännande omedelbar utbetalning till företagskontot.
➤ Ansök om CrediNord Företagslån

Alla företag oavsett bolagsfrom kan ansök om lån hos CrediNord. Dock krävs det att företaget har varit i drift i minst 6 månader och inga betalningsanmärkningar får förekomma.

Låneansökan kan endast upprättas av firmatecknare/bolagsägare. För att ansöka om Credinord företagslån upp till 250.000 kr krävs en borgensman för större belopp upp till maximalt 1.000.000 kr krävs två borgensmän.

I samband med upprättandet av ansökan används BankID för att bekräfta din identitet. Du förbinder dig inte till något i och med ansökan. Under normala kontorstider,på vardagar mellan kl 8-16, skickas ett digitalt lånesvar inom en timme. Om ansökan sker utanför kontorstid skickas lånesvaret nästkommande dag. Detta erbjudande kan du sedan välja att acceptera eller avvisa.

Utbetalning sker omedelbart under ordinarie kontorstid, i annat fall sker utbetalning nästkommande dag.

Credinord tar endast ut en fast månadsvis kostnad för företagslånet som baserar sig på startavgiften på 1.13%-1.36% av det totala lånebeloppet (beroende på löptid 6-18 mån).

Startavgifter för Credinord företagslån 2020:

 • Vid en återbetalningstid på 6 mån är startavgiften 1,13% av lånebeloppet.
 • Vid en återbetalningstid på 12 mån är startavgiften 1,24% av lånebeloppet.
 • Vid en återbetalningstid på 18 mån är startavgiften 1,36% av lånebeloppet.

Inga fakturaavgifter eller andra dolda kostnader tillkommer. Lånet kan återbetals i förtid. Vid utebliven betalning kan påminnelseavgifter, dröjsmålsränta samt senare inkassokostnader tillkomma. Om företaget trots påminnelser inte betalar kan borgensmännen bli personligt betalningsansvariga.

Grundläggande krav:

 • För ansökan krävs registrerat Aktiebolag, Handelsbolag eller Enskild firma i Sverige.
 • Endast firmatecknare kan upprätta ansökan.
 • Företaget skall ha varit verksamt i minst 6 mån.
 • Gilltig F-skattesedel skall finnas.
 • Inga betalningsanmärkningar eller aktivt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
 • Tillgång till BankID krävs för att upprätta och signera avtal.
 • Minst en borgensman krävs.

Företagslån

  • Belopp: 10 000-1 000 000 kr
  • Löptid: 6-18 månader
  • Månadsränta 1.13%-1.36%

*En fast månadsvis avgift tas ut.

Ansökan

Villkor:

Ränta Endast fast avgift.
Uppläggningsavgift 1.13%-1.36% av totala lånebeloppet.
Borgensåtagande Kräver personlig borgensförbindelse. En borgensman upp till 250.000 kr, för högre lånebelpp krävs två borgensmän.
Förtidsinlösen Förtidsinlösen är möjlig, kontakta Credinord för att återbetala skulden i förtid.
Betalningsanmärkning Får inte förekomma.

Uppskattade krav på företag som söker:

Ägarskap Ansökan kan endast upprättas av firmatecknare.
Företagsadress Verksamheten är registrerad hos bolagsverket i Sverige.

Följande information/dokumentation behövs:

 • Du skall ha namnteckningsrätt i företaget ensam eller tillsammans annan person
 • F-skattesedel krävs.
 • Ett giltigt BankID för att upprätta och signera låneavtal.

 

ÖPPETTIDER KUNDTJÄNST:

Måndag – Fredagar 08:00 – 16:00
Helg Stängt

E-mail: [email protected].

CrediNord Oy

ADRESS:

CrediNord
C/O Greenstep Lindövägen
72 602 28
Norrköping
Org. nr: FI-29949631

Betygwww.credinord.com/sv/
Kontakt/Support- Kundtjänsten.
CrediNord Greenstep Lindövägen 72 602 28 Norrköping
08-446 870 01
Veckodag Öppet
SöndagStängt hela dagen
Öppet Stängt
Bolagsinfo
CrediNord Oy
FI-29949631