Horisont 2020

Under sjuårsperioden 2014-2020, har EU som avsikt att dela ut 80 miljarder euro (total budget i svenska kronor ca 834 miljarder) till forskning och är världens hitintills största satsning på forskning och innovation. Dessa pengar skall komma innovativa företag och Startups till del huvudsakligen genom EU:s ramprogram Horisont 2020 (på engelska Horizon 2020). EU ser detta som både en kortsiktigt ekonomisk stimulans för att främja forskning samt entreprenörskap och en långsiktig investering i Europeiskt företagande.

 

Innehåll

 


Inriktning för Horisont 2020

Horisont 2020 inriktar sig på tre huvudområden (pelare):

Vetenskaplig spetskompetens

Sök medel för banbrytande forskning, infrastruktur samt möjlighet att forska i ett annat land.

Europeiska forskningsrådet, ERC (främjar forskning utan krav på konsortier, nätverk eller medfinansiering)
Marie Skłodowska Curie åtgärder, MSCA
– Framtida och ny teknik, FET
– Forskningsinfrastruktur

2.Industriellt ledarskap

 • Informations- och kommunikationsteknik, IKT
 • Avancerad teknik
 • Innovation i små och medelstora företag
 • Rymd
 • Riskfinansiering för små och medelstora företag.

Samhällsutmaningar

Särskilt utpekade samhällsutmaningar är följande:

 • Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
 • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- samt insjöforskning och bioekonomi
 • Säker, ren och effektiv energi
 • Smarta, gröna och integrerade transporter
 • Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror
 • Europa i en föränderlig värld – Inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
 • Säkra samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare.

Utöver de tre pelarna finns det även fem så kallade fokusområden. Här kan du se hur pengarna inom Horisont 2020 programmet fördelats mellan olika områden så långt in i satsningen.


Vem kan söka kapital?

Stora belopp har redan delats ut inom ramarna för Horisont-programmet men det finns alltjämt en hel del kapital kvar att söka. För perioden 2018-2020 återstår cirka 30 miljarder euro.

Satsningen riktar sig till många olika typer av sökande exempelvis: enskilda forskare, lärosäten, företag, forskningsinstitut, kommuner och landsting, myndigheter, nationella forskningsfinansiärer med flera.

Ett av målen med Horisont 2020 är att stimulera samarbeten mellan olika aktörer inom EU. För att kunna söka pengar inom programmet, är det därför önskvärt att ni samarbetar med andra organisationer eller universitet.

Information om hur man söker EU bidrag

Grundläggande krav

1.Standardforskningsprojekt vänder sig till konsortium bestående utav minst tre juridiska personer – där varje juridisk person måste vara etablerad
i ett EU-land eller i ett associerat land.

2.Övriga program har som grundläggande villkor att minst en juridisk person är etablerad i ett EU-land eller i ett associerat land.


Riskkapital

Många nystartade projekt samt små och medelstora företag bedöms vara högrisk satsningar, vilka ofta har svårt att få tag i nödvändigt investeringskapital för att sjösätta sina idéer.

Inom ramen för Horisont 2020 erbjuds lån och garantier, samt investeringar i innovativa små och medelstora företag samt mindre midcap-företag, tanken är att detta stöd skall fungera som en katalysator för att dra till sig ytterligare privat finansiering och riskkapital från investerare.

EU bedömer att för varje euro man investerar i dessa innovationsbolag, kommer ytterligare fem euro tillkomma genom extern finansiering.

Instrumentet för små och medelstora företag
 • Beviljar finansiering i form av klumpsummor för genomförbarhetsstudier
 • Ger bidrag till innovationsprojekt demonstrationsarbete, prototyputveckling, testning samt vidareutveckling av tillämpningar
 • Marknadsförings- och kommersialiseringsfasen stöds indirekt genom underlätta för företag att söka lån och få garantier.
Innovfin EU:s lånegaranti

Innovfin-garantin är en del av Horisont 2020, som innebär att den Europeiska Investeringsfonden (EIF) går in och tar en del av bankernas risk vid utlåning till innovativa små och medelstora företag med högst 250 eller 500 anställda och maximalt 5 miljarder kronor i omsättning. Lånegarantin gör det i regel möjligt för företag att låna pengar genom att endast ställa 20% borgen istället för 100% av lånebeloppet.

Snabbspår till innovation

En särskild finansieringsform som inriktar sig på innovationsprojekt inom alla teknikområden och alla områden för samhälleliga utmaningar. Målgruppen är små och medelstora företag inom industrisektorn, med minst tre och högst fem partners. Kan berättiga till ett bidrag från EU på högst 3 miljoner euro per projekt.

Stimulanspriser

Som en del av Horisont programmet arrangerar EU även tävlingar inom utvalda prioriterade områden där stimulanspriser delas ut till de mest värdefulla bidragen. Tävlingarna utlyses och aviseras på deltagarportalen och vänder sig till i regel till entreprenörer, innovationsföretag och forskare.

Framtida Horisont Europa

Nuvarande Horisont 2020 är tänkt att följas upp med en ny satsning kallad Horisont Europa, som är tänkt att pågå från 2021 till 2027. Följande områden (pelare) är preliminärt prioriterade inom den kommande satsningen.

 1. Öppen vetenskap (Open Science) 25,8 miljarder euro ungefär 269 miljarder kronor.
 2. Globala utmaningar och industriell konkurrenskraft (Global challenges and industrial competitiveness) 52,7 miljarder euro ungefär 550 miljarder kronor
 3. Öppen innovation (Open innovation) 13,5 miljarder euro ungefär 141 miljarder kronor.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *