Behåll en god soliditet och betalningsförmåga genom att använda företags pengar på rätt vis. Checkräkningskredit, eller i vardagligt tal checkkredit, är ett tilldelat kreditutrymme som gör det möjligt för företag att göra smarta betalningar och på detta vis förlänga kredittiden med 20-30 extra dagar. Om denna rörelsekredit belastas istället för företags egna medel, behåller man kassalikviditeten i den löpande verksamheten och skapar förutsättningar för ett bättre kassaflöde.

Villkor för checkkrediter – kostnad, ränta och krav

De flesta bankerna erbjuder check- eller rörelsekrediter till företagskunder, för att ta del av dessa erbjudanden ber vi dig vända dig direkt till din företagsbank. Här kan du jämföra ränta och kalkylera kostnaden för checkkrediter hos övriga kreditbolag. Observera att eventuella grundläggande krav måste uppfyllas för att er ansökan skall behandlas.


Checkkredit - dess syfte och funktion

Skapa ett Jämt kassaflöde

Få ett stabilt kassaflödeUnder ett verksamhetsår kan obalanser uppstå som gör att kassaflödet påverkas negativt, många företag använder då checkkrediter i syfte att jämna ut förhållandet mellan intäkter och utgifter. Detta är särskilt vanligt bland säsongsbundna företagsverksamheter som har stora intäkter under ena halvåret, för att under den resterande delen av året nästan helt sakna inkomstkällor.   Checkkrediten kan belastas vid ”lågsäsong” för att sedan betalas tillbaka när medel i form av betalningar åter strömmar in till verksamheten.

trygghet när betalningar dröjer

Ett utbrett problem både bland små och lite större företag, är kunder som inte betalar sina skulder i tid. Kredittiden på en vanlig faktura är oftast mellan 15-45 dagar, men bara för att det finns en bortre gräns för när fordringen skall vara innebetald betyder det inte att företaget alltid kommer få betalt i tid. Tyvärr är det inte helt ovanligt att stora bolag drar över tiden, vilket riskerar att slå hårt mot enskilda firmor och andra småföretag, som oftast endast har ett fåtal kunder och därför är väldigt beroende av att betalningarna görs i tid.   Genom att teckna en checkkredit hos en bank eller annan fristående kreditgivare, kan företag skapa ett ekonomiskt utrymme för oförutsedda händelser och ge sig själva ett extra skyddsnät att falla tillbaka på om betalningarna uteblir. En annan möjlighet är att använda factoring för att belåna eller sälja obetalda fakturor innan de förfaller, baksidan med detta är att factoringbolag tar ut en procentuell avgift baserat på den risk de tar i samband med skuldhanteringen/indrivningen.

Extra kreditutrymme kopplat till företagskonto

Det finns en mängd olika företagskonton att välja mellan, en del är investerings- eller sparkonton för att förvalta kapital, men majoriteten är så kallad likvid- eller rörelsekonton. Begreppet rörelsekredit blir i ljuset av detta närmast självförklarande, det handlar helt enkelt om ett kreditutrymme som kopplas samman med ett befintligt företagskonto.   Absolut vanligast är att man tecknar checkkredit hos den bank man redan är kund hos, men det finns inget som att man måste gör så. Fortnox, iZettle, Klarna och Visma Spcs är ett par exempel på nya aktörer som den senaste tiden börjat erbjuda olika sorters checkkredit till företag via deras bokföringsprogram eller betalsystem.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *