Nya krisåtgärder skall hålla svensk ekonomi flytande

Det ekonomiska läget både globalt och nationellt är fortsatt kaotiskt. Därför sjösätts nu en rad nya krisåtgärder i ett försök att rädda företag från konkurs alternativt mycket omfattande neddragningar samt samhället i stort från massarbetslöshet. De tidigare åtgärderna från Riksbanken (räntefria utlåning till banker) samt Finansinspektionens slopade krav på likviditetstäckningskvot – LCR bedöms inte räcka för att rädda alla företag.  Under gårdagen (16/3 – 2020) presenterade regeringen ett åtgärdspaket liksom Riksbanken som la fram två ytterligare krisåtgärder .

Regeringens åtgärdspaket

Syftet med de åtgärder som regeringen presenterade den 16 mars 2020 är att dämpa de negativa ekonomiska effekter som både större och mindre svenska företag tvingas absorbera till följd av Coronasmittan. Åtgärdspaketet fokuserar på tre olika områden: Stöd vid korttidspermitteringar, sjuklönekostnad samt anstånd med betalningar.

Stöd vid korttidspermitteringar

Permitteringar tillämpas i huvudsak för att undvika uppsägningar och innebär att personal under en begränsad tid kan få exempelvis kortad arbetstid samtidigt som man behåller stora delar av den ordinarie lönen. Syftet med förslaget om stöd vid korttidspermitteringar är att minska företagens löne- och arbetsgivarkostnader, detta kan göras med upp till 50 procent samtidigt som löntagaren (den anställda) behåller över 90 procent av ursprungslönen när staten går in och täcker upp mellanskillnaden. Som mest kan arbetsiden för en korttidspermitterad minskas med totalt 16 timmar i veckan, motsvarande 3,2 timmar om dagen, för en heltidsanställd som arbetar 40 timmars veckor. Stödet vid korttidspermitteringar införs den 7 april men gäller retroaktivt från den 16 mars och fram till årsskiftet.

Sjuklönekostnad

Regeringen föreslår att staten skall ta över sjuklönekostnaden från arbetsgivarna. Denna åtgärd bör ses i ljuset av det slopade karensavdraget samt det slopade kravet på läkarintyg för sjukskrivningar i upp till 14 dagar, syftet är att uppmuntra folk till att stanna hemma om de upplever symptom som överensstämmer med COVID-19.

Anstånd med betalningar

För att skapa ökad likviditet hos företagen föreslår regeringen att kommersiella verksamheter skall kunna få anstånd med betalning av skatter som arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön samt mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under maximalt 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Kreditgarantier

Idag den 17/03 – 2020 utlovar regeringen riktade kreditgarantier på totalt 5 miljarder till ett 20-tal flygbolag. SAS utlovas kreditgarantier till ett värde av 1,5 miljarder kronor från den svenska staten samt ytterligare 1,5 miljarder kronor från den danska staten.

Riksbanken

Riksbankens arbete just nu fokuserar i huvudsak på att se till så att marknaden tillförs nödvändig likviditet. Under gårdagen presenterades två nya krisåtgärder:

Lägre utlåningsränta till banker

Riksbankens öronmärkta 500 miljarder kronor som skall förmå affärsbanker att låna pengar till behövande krisföretag, kompletteras med nu med möjligheten för banker att veckovis låna obegränsad mängd pengar mot säkerhet med tre månaders löptid till en ränta på 0,20 procentenheter över reporäntan (före Coronakrisen låg utlåningsräntan på 0,75 procentenheter).

Riksbanken utlovar ytterligare stöd köp av värdepapper

Riksbanken gick under gårdagen ut och meddelade att man under året avser köpa stats-, som kommun-, och bostadsobligationer till motsvarande ett värde av 300 miljarder kronor. Dessutom kan det komma att bli aktuellt att köpa även andra obligationer utgivna av icke-finansiella företag.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *