Riksbanken utlovar 500 miljarder i statliga lån – skall rädda företag

Den pågående Coronapandemin påverkar hela samhället. Finansiellt har ännu så länge primärt verksamheter med stor exponering mot och eller export till Kina samt företag inom besöksnäring så som resebolag, hotell och restauranger drabbats negativt av Coronautbrottet. Att just dessa branscher drabbas hårt beror på att flera restriktioner på kort tid införts för att begränsa spridningen av viruset, både nationellt och internationellt.

Hot om varsel har hörts från flera håll bland annat väljer Scandic Hotels att varsla 2000 anställda i Sverige samtidigt som Norwegian och SAS permitterar 5000 respektive 200 anställda i Norge. Detta är endast en försmak av vad som många experter tror komma skall, Coronaviruset väntas få långtgående finansiella effekter och riskerar att leda till en ekonomisk recession.

För att motverka den ekonomiska krissituationen som Coronaviruset orsakar, presenterade Riskbanken i veckan sin plan för hur man skall dämpa den ekonomiska pressen som flera svenska företag upplever just nu. Riksbanken avser att låna ut 500 miljarder svenska kronor med förhoppning att dessa pengar skall kunna rädda välfungerande bolag som befinner sig i en tillfällig kris från konkurs.

Riksbanken kommer emellertid inte att låna ut pengarna direkt till företagen, istället kommer man att erbjuda bankerna att låna 500 miljarder räntefritt till företagsutlåning. Dessa ”gratis pengar” kan bankerna sedan pytsa ut till behövande icke finansiella företag på marknaden. Som skäl till varför man väljer att gå via storbankerna, anger Riksbanken att bankerna har etablerade relationer med bolagen och är de som har bäst koll på företagens ekonomi.

Uppdatering 2020-04-07 – Riksbanken utvidgar möjligheterna för ytterligare en mängd mindre företag att låna pengar och gör det möjligt även för enskilda firmor att ta del av de öronmärkta 500 miljarderna. Från och med den 20 april planerar Riksbanken att hålla veckovisa finansieringsrundor inom ramen för programmet för vidareutlåning till företag.

Banker förväntas ta samhällsansvar

Noterbart är att Riksbanken erbjuder bankerna 500 miljarder svenska kronor till nollränta, samtidigt tycks inga formella krav ställas på vilken ränta som bankerna kommer att ta ut i samband med företagsutlåningen och det tycks vara helt upp till bankerna att se till så att pengarna faktiskt nyttjas till just företagsutlåning. Det enda (kända) krav som Riksbanken ställer på bankerna är att lånen löper över två år och erbjuds till noll procentig ränta.

Intressant i sammanhanget är självfallet även att Finansinspektionen – FI nyligen beslutade om att slopa/sänka kapitalbuffertkravet från 2,5 till 0 procent. Denna förändring ger bankerna utrymme att låna ut ytterligare 800-900 miljarder kronor. Men innebär samtidigt att den tänka vallgrav som skulle skydda kunderna vid bankkris nu plockas bort.

I det osäkra läge som råder är det viktigt att bankerna fortsätter att låna ut till företag och hushåll, säger Erik Thedéen, generaldirektör på Finansinspektionen (FI)


Sammanfattning:

  • I kristider får bankerna låna 500 miljarder utan ränta.
  • Kapitalbuffertkravet slopas samtidigt som allt fler experter hävdar att vi är på väg in i en recession.
  • 500 miljarder motsvarar nästan 10% av Sveriges årliga BNP.
  • Banker förväntas ta samhällsansvar utan specificerade krav.
  • Riksbanken skapar centralbankspengar så kallade “gratis pengar” genom att låna ut elektroniska pengar i svenska kronor till affärsbankerna.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *