Ge näringsidkare bättre skydd – reglera tjänsteavtal mellan företag nu!

Samtidigt som småföretag prisas för att skapa 4 av 5 nya jobb, är företagare en allt mer utsatt grupp som inte får det stöd man faktiskt förtjänar från offentligheten. Behovet av bättre rättskydd likväl som konsumentskydd för småföretag och egenföretagare är akut. Många av de hål som existerat inom konsumenträtten har täppts till medan man som näringsidkare inte i tillräcklig omfattning skyddas mot dåliga avtal/affärsuppgörelser.

Tre exempel på när skyddet näringsidkare saknar skydd

  1. Köp som görs via distansavtal som ingås mellan två företag, i detta fall är distansavtalslagen inte tillämplig då den endast omfattar konsumenter (icke-näringsidkare) och därmed gäller inte ångerrätten.
  2. Från 1 september 2018 gäller skriftlighetskrav vid telefonförsäljning till konsumenter men detta regelverk omfattar inte näringsidkare. Att det inte föreligger något krav på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning till företag, är ytterligare ett exempel på hur näringsidkare inte skyddas i samma omfattning som konsumenter.
  3. Konsumentkreditlagen som reglerar hur konsumentkrediter får marknadsföras samt lagen om högkostnadskrediter som regler ränta/kostnad för snabblån. Dessa villkor gäller emellertid inte för lån till kommersiella verksamheter.

Avtalstvister mellan näringsidkare

Som det ser ut idag, är det i mångt och mycket upp till företagen själva att lösa eventuella tvister som uppstår. Ofta står ord mot ord och kraven på en felaktigt behandlad företagare att hävda sitt rätt är ofta orimligt stora. Givetvis kan storbolag och koncerner använda sin storlek och tyng för att omförhandla villkoren, den stora förloraren är småföretag som inte kan sätta tillräcklig press/inflytande på motparten.

Oskäliga villkor kan prövas i Patent- och marknadsdomstolen (PMD), men så väl Konsumentverket (KV) som Allmänna reklamationsnämnden (ARN) hanterar enbart ärenden mellan konsumenter/privatpersoner och företag och inte tvister mellan näringsidkare.

Det finns visserligen även intresseorganisationer som Företagarna och fackförbund som i viss mån kan fungera som stöd/förhandlingspart åt mindre företag, men marknaden skulle behöva regleras på en allmän nivå. Dock räcker det inte med att inrätta en och annan krångelombudsman, vad som istället krävs är nya och tydligare regler samt en myndighet som kan hantera ärenden och avtalstvister mellan näringsidkare.

Att det saknas en lagstiftning rörande tjänsteavtal mellan näringsidkare leder till bristande förutsägbarhet och öppnar upp för subjektiva värderingar och därmed minskad rättssäkerhet. Ärendet har varit upp i Riksdagen, i en motion 2016/17:1516 anförde Margareta Cederfelt (M) att det är angeläget att underlätta för näringsidkare som köper och säljer tjänster. Men motionen avslogs och sedan dess har intet hänt på området, vi anser jag att det är hög tid att åter sätta denna angelägna fråga på agendan.

Faktaruta – ångerrätt för företag

I juridisk mening har du ingen rätt att ångra ett köp (häva ett köp efter ingått avtal), däremot är de flesta företag ändå tillmötesgående så länge kraven/återköpet rör sig inom rimliga gränser. En missnöjd kund är ingen bra kund och därför är det närmast en självklarhet för de flesta seriösa bolagen att erbjuda återköp som goodwill. I vissa fall kan enskilda näringsidkare omfattas av distansavtalslagen, vilket då ger den enskilda näringsidkaren 14 dagar på sig att ångra avtalet.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *