I tider då det talas mycket om en annalkande lågkonjunktur, är det lätt att stirra sig blind på kommande framtida potentiella ekonomiska risker och därmed begränsa företagsverksamheten i onödan. Samtidigt kan det vara klokt att ta tillfället i akt och se över ditt skyddsnät som egenföretagare.

När konjunkturen sviktar tenderar intresset för facket att öka, men lönar det sig verkligen att ansluta sig till ett fackförbund som egenföretagare och varför gör bör man i så fall gå med?

Fackliga organisationer är i grunden inrättade för att skydda rättigheter bland arbetare, lönearbetare och andra anställda i förhållande till arbetsgivaren. Primärt ser fackförbund till så att arbetsrätten och arbetsmiljölagen efterlevs av företag och andra organisationer. Dessa regelverket kompletteras via kollektivavtal vilka upprättas efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter för att skapa långsiktiga och förutsägbara villkor inom en verksamhet.

Så långt är det kanske svårt att se hur du i egenskap av egenföretagare skall kunna ha nytta av ett fackmedlemskap, men enligt fackforbunden.se kan medlemskapet faktiskt ha en hel del fördelar:

Inkomstförsäkring

Ett av de viktigaste skydden du som löntagare kan ha idag är en inkomstförsäkring. Denna försäkring kompletterar a-kassan och gör det möjlighet att erhålla 80 procentig inkomstersättning vid arbetslöshet baserat på hela den tidigare inkomsten. Medlemskapen hos de flesta fackförbunden inkluderar idag en inkomstförsäkring, notera dock att det krävs att du även är medlem i en a-kassa för att kunna utnyttja skyddet.

Rättshjälp

För den enskilda individen/konsumenten finns det möjlighet att få hjälp med vissa rättshjälpsärenden via Rättshjälpsmyndigheten, som företagare finns ingen motsvarande myndighet. Här kan ett fackligt medlemskap vara till stor hjälp, fackförbund har nämligen tillgång till ett stort antal juridiska experter som kan ge vägledning och rådgivning i samband med avtal och tvister.

Sjukvårdsförsäkring

Berättigar till snabbare vård och konsultation samt ersätter patientavgifter och läkemedel upp till högkostnadsskyddet. En sjukvårdsförsäkring kan ingå i fackmedlemskap för egenföretagare eller erbjudas till ett förmånligare pris.

Övriga försäkringar

Oavsett vilken typ av verksamhet du driver är det viktigt att teckna en företagsförsäkring som innehåller de viktigaste skydden exempelvis egendoms-/ansvarsförsäkring. Företagsförsäkring ingår normalt inte i det ordinarie medlemskapet, men kan tecknas genom samarbetspartners till ett rabatterat pris.

Tjänstepension

Vissa fack låter egenföretagare med aktiebolag, handelsbolag eller annan juridisk bolagsform teckna hängavtal om tjänstepension via ITP . Att se över pensionen är något som många småföretagare missar och risker därför att få en fattig ålderdom.

A-kassa

Om du inte väljer att ansluta dig till facket bör du i varje fall överväga att ansluta dig till en arbetslöshetskassa. Idag är omkring 70% av arbetskraften i Sverige med i en a-kassa, den gemensamma arbetslöshetsförsäkringen täcker månadslöner upp till 25 025 kronor. Kostnaden för a-kassemedlemskap är inte speciellt stor och varierar mellan 108-155 kr per månad beroende på arbetslöshetskassa.

Viktigt att känna till är att det ställs särskilda krav på egenföretagare för att få ersättning via a-kassan. Utöver arbetskravet och kvalifikationstiden på 12 månader som gäller för alla a-kassemedlemmar är grundregeln även att företagare inte kan kombinera arbetslöshetsersättning med egen verksamhet. I praktiken innebär det oftast att företag måste avyttras/läggas ner för att man skall kunna erhålla någon arbetslöshetsersättning. I specialfall kan det vara möjligt att lägga firman/aktiebolaget som vilande, men utgångspunkten är att alla möjligheter att driva företaget vidare skall vara borta.