Fundcurve

Fundcurve är ett fintechbolag som erbjuder en unik analystjänst för att beräkna rimliga räntevillkor. Lämna företagsuppgifter manuellt eller låt Fundcurve hämta de uppgifter som behövs direkt från ert företagskonto hos banken.

Fundcurve tar sedan fram ett förhandlingsunderlag som kan användas för att förhandla fram bättre räntevillkor hos din nuvarande bank, möjlighet finns även att konkurrensutsätta din nuvarande bank och erhålla anbud från andra banker.

Fundcurves underlag/tjänst kan även användas för att söka ny företagsfinansiering i form av: checkräkningskredit, fakturabelåning, fastighetslån samt leasing. Hela processen är 100% konfidentiell.

När Fundcurve analyserar ett företags räntevillkor utgår man från tre huvudparametrar och beräknar potentiella möjligheter till räntesänkningar.

  1. Förhandlingsutrymmet – här tittar man på bankens marginaler i förhållande till den aktuella räntenivån. Det är oftast här som det största besparningarna/räntekapningarna kan göras.
  2. Kreditvärdighet – individuell ränta tillämpas nästan alltid, vilken ränta som erbjuds beror i hög grad på vilken kreditvärdighet ert företag kan uppvisa. Ett företags kreditvärdighet påverkas främst av aktuell skuldsättningsgrad och soliditet, genom aktiva strategier kan värdigheten förbättras och bättre räntevillkor åstadkommas.
  3. Säkerhet – värdet av säkerheten vid företagslån är den tredje faktorn som påverkar räntesättningen, genom att kunna erbjuda en bättre säkerhet kan räntan och därmed lånekostnaden minskas.

Enligt Fundcurve betalar en stor andel av företagen alldeles för hög ränta på företagslånen och möjligheterna är goda att förhandla till sig bättre avtal redan idag.

Vad kostar Fundcurves tjänst?

Priset för ett Förhandlingsunderlag eller för att undersöka Indikativa villkor är 5 000 kr om den totala finansieringen uppgår till högst 10 000 000 kr. Vid finansiering överstigande 10 000 000 kr är priset 10 000 kr.

Vem vänder sig Fundcurve till?

Fundcurve åtar sig uppdrag från så väl offentliga myndigheter så som Konkurrensverket, Malmö Stad och Bjuvs kommun (för att beräkna kommunala borgensavgifter) som små, medelstora och större bolag exempelvis Bergmanplast AB och Ekdahls Slipservice AB.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *