Omställningsstöd – på upp till 150 miljoner kronor

Efter flera riktade stödpaket till företag lanserade Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna igår ytterligare en åtgärd i form av ett omställningsstöd till krisande verksamheter pga. Coronaviruset. Kritik har tidigare riktats mot regeringen och dess stödpartier för att man inte har kommit med fler skarpa förslag och krispaket inriktade på småföretag, det omställningsstöd som man nu föreslår är därför synnerligen efterlängtat.  Dock är det viktigt att känna till att detta stödpaket är ännu så länge endast ett preliminärt förslag, som eventuellt behöver godkännas av EU-kommissionen och pengarna kan först komma att finnas tillgängliga på de berörda företagens konton så sent som den 1 juli.

Vad innebär omställningsstödet?

Uppskattningsvis kan ca 180 000 företag få del av det nya stödet som syftar till att hjälpa drabbade företagsverksamheter med kostnader för exempelvis hyra, leasing samt andra fasta utgifter.

Omställningsstödet på sammanlagt 39 miljarder kronor är sökbart för alla företagsformer, som omsatte minst 250 000 kr under det gångna verksamhetsåret och där omsättningen nu har minskat med minst 30% pga. Corona. Tappet beräknas på perioden mars-april 2020 jämfört med samma period i fjol.

Stödet kan variera på mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Varje enskild företag kan få maximalt 150 miljoner kronor i ersättning genom omställningsstödet.

Vilka företag kan få omställningsstöd:
 • Alla företagsformer – företag och organisationer som har F-skatt.
 • Omsättning på minst 250 000 kr under det senaste räkenskapsåret.
 • Omsättningstapp om minst 30% (perioden mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019)
Vilka villkor gäller?
 • Maxbeloppet 150 miljoner kronor per företag.
 • Stödets storlek varierar mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader beroende på omsättningstapp.
 • Stödet betalas ut av Skatteverket.
 • Oklart hur planerade utdelningar i aktiebolag påverkar möjligheten till stöd.
 • Företagspersoner som bluffar till sig stöd (osann försäkran) riskerar böter eller fängelse i upp till två år.
Företag som inte kan få omställningsstöd:
 • Mindre omsättning än 250 000 kr senaste räkenskapsåret.
 • Mindre omsättningstapp än 30%
 • Företag som befinner sig i rekonstruktion.
 • Företag i obestånd med skatteskulder.
 • Bolag som har sin hemvist i skatteparadis.

Pressmeddelande från Finansdepartementet : https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *