Fördelar och nackdelar med låneförmedlare

Den digitala marknaden för företagslån växer snabbt och med tillväxten ökar konkurrensen, vilket är en positiv nyhet för småföretagare som länge haft svårt att få traditionella banklån. I kölvattnet av att flera nya kreditgivare för företag väljer att etablera sig, ökar naturligtvis även behovet av användarvänliga jämförelsetjänster.

Fler valmöjligheter är generellt positivt för konsumenten (i detta fall företagaren), men en stor marknad är svår att överblicka och när det gäller företagslån blir extra komplicerat att jämföra räntor då dessa oftast sätts individuellt först efter kreditprövningen är klar.  Det innebär att småföretagare inte bara måste lägga mycket tid på att fylla i ansökningar, man riskerar även att påverka både företagets och den personliga kreditvärdigheten genom att göra väldigt många låneansökningar.

Det är bland annat därför som intresset för företagslån som i likhet med Qred (som använder Creditsafe) inte tar UC. En kreditupplysning hos UC syns nämligen i samband med alla efterkommande kreditprövningar, ett stort antal sådana registreringar kan påverka dina framtida möjligheter att få lån negativt.

Låneförmedlingar ger fler svar på en ansökan

Ett sätt att hantera dilemmat med många låneansökningar är att använda sig av en låneförmedlare. Detta är ett smart och tidsbesparande sätt, som gör det möjligt att få ett stort antal prisförslag på en och samma ansökan. Utöver att det blir mycket lättare att jämför företagslån på detta vis, räcker det normalt med att endast en kreditupplysning görs hos UC oavsett hur många lånesvar som genereras genom ansökan. Det innebär att företagets kreditvärdighet inte påverkas i onödan.

Ansökningsprocessen hos en låneförmedlare är tämligen enkel, först väljer du hur mycket företaget önskar låna och väljer en anpassad återbetalningstid. Sedan kompletteras ansökan med bolagsuppgifter och personuppgifter. Allt sker digitalt och er identitet bekräftas genom signering med BankID eller Mobilt BankID.  Efter granskning och sedvanlig kreditprövning, erhåller du normalt ett antal lånesvar inom 24 timmar. Därefter kan du i lugn och ro gå igenom låneförslagen och välja om och i så fall med vem ett företagslån skall upprättas. Dessa tjänster är helt kostnadsfria för dig som företagare, istället tjänar låneförmedlare sina pengar på den provision man får från långivare per förmedlat avtal.

Baksidan med låneförmedlare

Då låneförmedlare är provisionsdrivna verksamheter finns det ingen garanti för att småföretagare faktiskt presenteras med det bästa möjliga erbjudandet. Du bör därför inte betrakta låneförmedlare som en oberoende aktör som aktivt verkar för att sänka dina lånekostnader, tvärtom kan det mycket väl vara så att du aldrig får del av de bästa låneanbuden, transparensen kring vilka kreditgivare som faktiskt får ta del av din ansökan är minst sagt begränsad.

Detta sagt, kan låneförmedlare trots allt hjälpa till att skapa överblick och förenkla låneprocessen och spara dig och ditt företag många onödiga kreditupplysningar.  Så trots brister i transparensen anser jag sammantaget att det finns fler positiva än negativa saker att säga om de låneförmedlingar som erbjuder företagslån.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *