Ökade kapitalkrav riskerar att bromsa kommersiellt byggande

Finansinspektionen (FI) granskade under 2019 bankernas utlåning till kommersiella fastigheter och byggen och fann då att denna marknad dras med höjda risker. För att bryta denna utveckling och dämpa de bedömda riskerna föreslår FI ökade kapitalkrav/höjda riskvikter för bankerna som erbjuder denna typ av utlåning. Skälet till att FI vill höja riskvikterna, är att man vill säkerställa och främja stabilitet på den svenska bostadsmarknaden. Om Finansinspektionens förslag går igenom skulle det i första hand påverka de tre svenska storbankerna; Swedbank, Handelsbanken och SEB. De utökade kraven beräknas medföra ett tillkommande kapitalkrav på omkring 5 miljarder kronor per storbank.

Flera aktörer inom byggbranschen samt ekonomer inom Svenska Bankföreningen ställer sig kritiska till Finansinspektionens förslag till ökade kapitalkrav. Man menar att de svenska bankerna redan är välkapitaliserade och att det nya kravet, om det förverkligas, riskerar att leda till färre och dyrare byggen, sämre finansiell stabilitet samt menar att förslaget helt eller delvis strida med kommande EU-regler.

FI:s pressmeddelande om förslaget:

https://www.fi.se/sv/publicerat/pressmeddelanden/2019/fi-foreslar-okade-kapitalkrav-for-banklan-till-kommersiella-fastigheter/

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *