Halverat aktiekapitalkrav från årsskiftet

I och med årsskiftet sker en regeländring vilken medför att det från och med 1 januari 2020 endast krävs 25.000 SEK i aktiekapital för att bilda ett privat aktiebolag. Det nya beloppet motsvarar hälften av den tidigare summan 50.000 SEK. Detta är inte första gången som aktiekapitalkravet minskas, 2010 sänktes kapitalkravet från 100.000 SEK till 50.000 SEK.

Skälet till att man valt att minska kravet på aktiekapital, är att främja företagande och stimulera fler entreprenörer att välja aktiebolag som bolagsform. Bedömare tror att inte minst fler tjänsteföretagare kommer starta aktiebolag, då denna kategori företagare traditionellt är särskilt känsliga för inlåsning av kapital.

Samtidigt varnar somliga experter för att det sänkta aktiekapitalkravet även kan komma att leda till att fler oseriösa företagare ser möjligheter att etablera skrupelfria verksamheter och dra nytta av de juridiska fördelar/skydd som den populära bolagsformen erbjuder.

Ändringen gäller nybildade aktiebolag

Det nya lägre kravet på 25.000 kr gäller endast nya aktiebolag som bildas efter den 1 januari 2020, men det är även möjligt för befintliga aktiebolag att efter en bolagsstämman besluta om minskning av aktiekapitalet från befintliga 50.000 SEK till 25.000 SEK. Kapitalet som frigörs kan användas till att täcka en förlust eller lösa in någons aktier. Beslut om minskning av aktiekapital skall skickas in till Bolagsverket. Observera att du inte måste minska aktiekapitalet i bolaget, det är möjligt att även fortsättningsvis ha ett större aktiekapital än det nuvarande minimikravet om 25.000 SEK.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *