Låneskydd saknas

Om du någon gång fyllt i en ansökan om privatlån har du förmodligen också blivit erbjuden att teckna ett låneskydd. Tanken med en sådan låneskyddsförsäkring, är att fungera som ett extra skydd om något oförutsett och livsomvälvande sker som gör det mycket svårt eller rent av omöjligt att återbetala och hedra ett låneavtal.

För privatpersoner kan låneförsäkringen skydda hushållsekonomin från långtgående bakslag och ge ersättning vid arbetslöshet eller arbetsoförmåga på grund av olycksfall/sjukdom samt vid dödsfall. Normalt betalar kunden ett påslag om 0,5-2% per månad för detta skydd, utöver de ordinarie lånekostnaderna . Försäkringarnas omfattning kan emellertid variera beroende på hur kreditgivaren utformat låneskyddet, i vissa fall täcker de enbart dödsfall, arbetslöshet, arbetsoförmåga eller olycksfall och sjukdom andra omfattar samtliga dessa områden.

Inget låneskydd för företag

Trots att många företagslån säkerställs genom personliga borgensåtaganden, erbjuds inga motsvarande låneskydd till företagare. Därför är det särskilt viktigt för egenföretagare att se till att skaffa motsvarande skydd genom att teckna liv-, sjuk- och/eller inkomstförsäkring.

Kritik mot låneskydd

Att låneskydd inte kan tecknas av firmatecknare som går i borgen för lån är naturligtvis ett problem, då man tvingas ta onödigt stora risker.

Annan kritik som riktats mot låneskydd är: Att information om vilka villkor som gäller samt vad som krävs för att försäkringarna skall kunna utnyttjas ofta är undermålig hos låneföretag och försäkringsbolag som erbjuder skydd kopplade privatlån. Andra har pekat på att kunder skräms upp i onödan och hänvisar till att det strider mot marknadsföringslagen att spela på konsumentens rädsla.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *