Vem gör vad? Olika ansvarsområden och roller inom företagsvärlden

En verksamhet består av flera olika delar. Vissa har en mycket viktig roll att fylla eller är kanske ansiktet utåt. Men alla har sin del i att företaget ska gå framåt. Här nedan följer en beskrivning/förklaring av några av de mer framträdande rollerna inom ett företag.

Vad gör en VD?

Förkortningen VD står för verkställande direktör. Posten tillsätts av styrelsen och är den högsta du kan ha i ett aktiebolag. Personen har ansvar för så gott som hela verksamheten. En bra VD motiverar de anställda och balanserar resurserna på allra bästa sätt, framför allt kapitalet och personalen. Detta innebär en klar målsiktning och förmågan att fatta stora, visa beslut.

Vilka uppgifter har en administratör i ett företag?

Det kan variera en del, att vara administratör kan innebära flera olika saker. Bland annat så är det nära knutet till service och inkluderar rollen som assistent. Du har ansvar för uppgifter, vanligtvis med ett affärssystem. Dokumenthantering, bokning och sammanfatta rapporter brukar ingå i arbetsuppgifterna.

Vad gör en ekonomiassistent vid ett mindre företag?

I ett mindre företag fungerar ofta en ekonomiassistent som en förlängning av ansvarig ekonomichef. Du måste ha ett sinne för siffror samt vara noggrann med dina uppgifter. Du får ofta ta hand om flera olika delar av bokföring och redovisning. Det är ett varierande jobb med stort ansvar, med olika projekt och möjligheter.

Vad gör en försäljningschef?

En försäljningschef har ett mycket stort ansvar i företaget, ibland nästan mer än en VD. För hens roll är att aktivt se till att verksamhetens tillväxtmål uppnås och att budgeten respekteras.  Det kräver organisation och översikt. Hen måste lägga upp strategier och planera så att försäljningen hålls på topp.

Marknadschefens roll

En marknadschef analyserar vanligtvis marknaden för att veta vad kunderna vill ha och det kan hjälpa att ha en ekonomisk utbildning i botten. Samtidigt måste det koordineras med företagets marknadsplan. Det kan inkludera olika projekt som löper parallellt.

Vad gör en personalansvarig?

Personalansvarig tar hand om personalen, vilket kan inkludera den så viktiga processen med rekrytering och uppsägningar. Personalens trivsel och utveckling faller också inom detta yrkes ramar.

Projektledarens viktiga position

Någon måste hålla i alla trådarna och se till att projekten fullbordas på rätt sätt och inom tidsramarna. Både budgeten och kvaliteten måste vara enligt planerna. Detta är projektledarens uppgift.

Vad gör en säljare?

En säljares uppgift är att förstå vad kunden behöver eller vill ha, för att sedan uppfylla detta behov. Det är därför som kommunikation är så viktig för en säljare.

Kommentera

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *