Upplysningscentralen, vanligen förkortat UC, grundades 1977 och är Sveriges ledande kreditupplysningsföretag. UC bedriver sin verksamhet i flera Svenska städer och har ett par hundra medarbetar, där merparten är anställda vid huvudkontoret i Stockholm och resterande är verksamma vid lokala kontor runt om i landet. Sedan juli 2018 är UC-koncernen en del av den finländska kreditupplysningskoncernen Asiakastieto Group Plc.

UC kreditbetyg

UC delar ut fem olika betyg på en skala från 5 (bästa möjliga kreditvärdighet) till 1 (lägsta rating), som företag och verksamheter tilldelas efter kreditbedömning med hjälp av riskmodeller.  Betygen kallas för UC riskklasser vilka baseras på en riskprognos som beräknar vilken risk som föreligger för företag att komma på obestånd inom 1 år.

Riskklass 5: Mycket låg risk (Riskprognos i %: ≤ 0,24)

Riskklass 4: Låg risk (Riskprognos i %: 0,25 – 0,74)

Riskklass 3: Normal risk (Riskprognos i %: 0,75 – 3,04)

Riskklass 2: Hög risk (Riskprognos i %: 3,05 – 8,04)

Riskklass 1: Mycket hög risk (Riskprognos i %:  ≥ 8,05)

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "firma001"