Creditsafe delar ut en rating på en bedömnings­skala från 0 till 100, uppdelat i fem olika intervaller från A (bästa möjliga kreditvärdighet) till E (lägsta rating), företag tilldelas betyg efter en grundlig riskbedömning av verksamhetens olika delar (Rating & Limit, Anmärkningar & skuldsaldo, Årsredovisningar, Koncernstruktur, De fem senaste årens bokslut samt företrädarkontroll)


KreditBETYG (A-E)

A 71 – 100 Mycket låg risk

B 51 – 70 Låg risk

C 30 – 50 Medel risk

D 1 – 29 Mycket hög risk

E Ingen riskbedömning


5 olika Risknivåer

Creditsafe har nyligen ändrat risknivåerna enlig följande:

Ny risknivå (Tidigare ratingintervall)

Mycket låg risk  – (Mycket god kreditvärdighet)

Låg risk – (God kreditvärdighet)

Medel risk – (Kreditvärdig)

Hög risk -(Kredit mot säkerhet)

Mycket hög risk – (Kredit avrådes)


Negativa kreditbetyg

Creditsafe har även infört negativa kreditbetyg om ingen riskbedömning kan göras enligt följande skala:

-28                     Brist i bokslut

-29                     Konkursansökan

-95                     Status saknas

-96                     Registreringsdatum saknas

-97                     Ofullständig data