1989 grundade Lars Save Bonnier Business Services som ett år senare bytte namn till Bonnier Affärsinformation (BAF) när man på började arbetet med att kunna erbjuda en renodlad digital affärsinformationstjänst. 2006 bytte koncernen till det nuvarande namnet Bisnode Business Information Group AB. Bisnode är idag ett internationellt kreditupplysningsföretag som finns på 19 olika marknader och har totalt ca 2100 medarbetare världen över.


Bisnode kreditbetyg (credit rating/score)

Bisnode delar ut sex olika betyg på en skala från AAA (bästa möjliga kreditvärdighet) till C (lägsta rating), som företag och verksamheter tilldelas efter en grundlig riskbedömning.

AAA är det högsta betyget hos Bisnode och delas endast ut till aktiebolag. Betyget ges till företag som visat stabilitet och resiliens över tid. För att erhålla kreditbetyget AAA-rating skall aktiebolaget ha varit verksamt i tio år eller mer, omsätta minst 2 miljoner samt ha nyckeltal som presterar klart över branschens genomsnitt.

AA är det högsta möjliga kreditbetyget för handelsbolag och enskilda firmor och signalerar god kreditvärdighet.

A betyder att företaget är kreditvärdigt.

AN delas ut till nystartade företag utan historik, men där ingen negativ information finns.

B innebär att det finns negativ information (exempelvis betalningsanmärkningar eller nyckeltal under branschsnittet). Mindre krediter kan beviljas men vid större affärer lämnas kredit endast mot säkerhet.

C betyder att företaget har stora problem och att kredit helt avrådes.