Yrityksen ostaminen on yleensä helpoin ja nopein tapa päästä yrityksen omistajaksi. Ostamalla jo valmiiksi toimivan yrityksen säästät aikaa ja vaivaa. Yrityskauppa voi myös olla tapa laajentaa jo nykyisin toiminnassa olevaa yritystäsi.Yrityksen ostamisella on monia etuja. Yksi niistä on, että sinulla on perusta, josta voit heti aloittaa ja siten päästä nopeasti liikkeelle. Esimerkiksi yrityskaupassa voi olla kyse yritystoiminnan haltuunotosta sukupolvienvaihdon jälkeen. Yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen kannattaa, jos näet että yrityksellä on tulevaisuutta.

Yritystä voi ostaa kahdella eri tavalla. Joko voit ostaa yrityksen liiketoiminnan tai sitten osakkeita, jolloin pääset yrityksen osakkaaksi. Yksittäinen yritys ei ole oikeushenkilö. Siksi sen omaisuus voidaan siirtää vain siirtämällä yrityksen varat tai osakkeet.Jos ostat pörssiyhtiön osakkeita, maksat osakkeista sen hinnan, joka on ilmoitettu osakkeen kurssista sopimuksen tekohetkellä. Se on yksinkertaista, mutta on täysin eri asia ostaa yksityisen yrityksen osakkeita kuin pörssissä noteeratun yrityksen osakkeita. Tällaisilla osakkeilla ja osuuksilla ei ole noteerattua arvoa. Siksi sinun on sovittava omistajan kanssa hinnasta ja muista ostoehdoista.Jos ostat kaikki yrityksen osakkeet tai osuudet, otat koko liiketoiminnan vastuullesi koskien sen omaisuutta, velkoja, henkilöstöä ja jo allekirjoitettuja sopimuksia. Samalla jatkat liiketoimintaa yrityksessä sen jo olemassa olevalla nimelläja y-tunnuksella. Ostamalla yrityksen liiketoiminnan, ostat sen aineelliset hyödykkeet (koneet, toimistokalusteet, varastot), immateriaalioikeudet (tavaramerkit, patentit jne.) ja muut oikeudet, kuten sopimukset.

Yritysoston rahoitus

Yritysoston rahoittamiseen on monta eri vaihtoehtoa. Yleisin tapa rahoittaa yrityskauppa on pankkilainan ottaminen. Pankkilainan myöntämisen edellytyksenä on se, että yrityksellä on kaupanjälkeen positiiviset tulevaisuuden näkymät uusien omistajien johdolla. Lainan takaisinmaksu tapahtuu yrityksen kassavirran avulla. Pankkilainaa voidaan täydentää myös muiden rahoittajien tarjoamilla luotoilla tai sitten omistajien omalla rahoituksella. Jotta yritys voi saada lainaa, on usein edellytyksenä vakuudet. Pienemmissä yrityksissä yritysten omistajien tulee asettaa henkilövakuus eli yrityksen omistajat ovat viime kädessä itse vastuussa yrityksen lainan takaisinmaksusta. Suurilla yrityksillä on yleensä käytössä reaalivakuudet eli yrityksen omaisuus, johon usein sisältyy myös esimerkiksi patentit. Lainan lisäksi otettavilla vakuuksilla voidaan myös vaikuttaa lainan hintaan ja sen ehtoihin.

Jos yritysoston mukana ostetaan itse liiketoiminnan lisäksi myös yrityksen koneita ja kalustoa, voi rahoituksena käyttää kohdevakuudellista rahoitusta. Tällöin lainan vakuus on lainan kohde eli esimerkiksi tuotantolaitteet. Pankkilainan lisäksi rahoitusta yrityskauppaan voi hakea esimerkiksi Finnveralta. Finnvera-takaus toimii vakuutena erilaisissa pk-yritysten rahoitustarpeissa ja sitä voidaan käyttää investointien ja käyttöpääoman lisäämisen ohella myös liiketoiminta- ja yrityskauppojen rahoitukseen. Sitä voi hakea niin pk-yritykset kuin tietyissä tapauksissa myös suuryritykset.

Yritysostojen rahoitukseen on saatavissa paljon asiantuntija-apua. Neuvoja antavat Finnvera ja myös esimerkiksi ELY-keskuksissa toimivat yritystalouden asiantuntijat. Yrityskaupan rahoitukseen vaikuttavat yrityksen taloudellisen riskinkantokyvyn lisäksi yrittäjän oma taloudellinen ja vakuudellinen riskiasema sekä rahoittajien tuottovaatimukset.