Osuuskunnan toiminnan alussa voi olla, että osuuskunnan jäsenet joutuvat lainaamaan varojaan osuuskunnalle. Nämä lainat maksetaan omistajille takaisin, kun osuuskunnan toiminta on käynnistynyt kunnolla. Lainan ehdot tulee määritellä hyvin ja tehdä lainasopimus kirjallisesti.

Ulkopuolinen rahoitus

Osuuskunta voi hakea lainaa myös ulkopuolisilta tahoilta kuten pankeilta ja rahoitusyhtiöiltä. Myös tietyt valtion rahoituksella toimivat yhteisöt myöntävät osuuskunnille lainaa.

Pankit lainaavat osuuskunnille rahaa yleisesti tililuottojen ja lyhyt- ja pitkäaikaisten luottojen muodossa. Tavallisesti osuuskunnan aloitusvaiheessa vaaditaan reaalivakuuksia, vaikka liikeidea olisi kuinka hyvä, se ei ole riittävät pelkäksi vakuudeksi. Yritysluottojen vakuudet ovat tavallisesti kiinnityksiä kuten osakekirjoja tai talletuksia. Finnveralta voi tiedustella mahdollisuutta antaa takaus yrityksen lainoille. Finnvera takaa erityisesti perustamis- ja laajentumisvaiheessa olevien yrityksien ja osuuskuntien lainoja.

Tavallisesti pankki vaatii myös yrittäjän henkilökohtaisen takauksen lainalle. Henkilötakauksessa on riski menettää yrittäjän henkilökohtaista omaisuutta. Jos kyseessä on omavelkainen takaus ja velka erääntyy, voidaan sen maksua vaatia suoraan takaajalta ilman että päävelallisen eli osuuskunnan maksukyvyttömyyttä pitäisi selvittää.

Osuuskunnan lainansaantimahdollisuuksia mietittäessä pankki yleensä arvioi yrityksen menestymistä, johon liittyy rahoitustulot ja sen tulevaisuuden näkymät, osuuskunnan vakuusasema, yrityksen tuotto pankille kokonaisuudessaan, eli kuinka hyvin osuuskunta on keskittänyt raha-asiansa pankkiin, osuuskunnan vastuullisuus, oma-aloitteisuus ja tavoitteellisuus sekä miten lainanhakijat ovat hoitaneet omat talousasiansa eli ovatko heidän luottotietonsa kunnossa. Jos lainanoton jälkeen osuuskunnan taloustilanteessa tulee yllättäviä ongelmia, niistä kannattaa tiedottaa pankkia.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "fi001"