Nykyisin yritysten voi olla vaikeampi saada lainaa kuin vielä muutama vuosi sitten. Pankkisääntely on kiristynyt ja myös talouden rakennemuutokset ovat saaneet pankit varovaisemmiksi luotonannossaan. Suomessa toimivien yritysten onkin tärkeä huolehtia omasta luottokelpoisuudestaan. Koska lainansaanti pankeista on tullut hankalammaksi, on esimerkiksi nettiin perustettu kaikenlaisia lainaa tarjoavia sivustoja, joista lainaa on mahdollista saada helpommin kuin pankeista. Esimerkiksi yksityisten sijoittajien rahoituksesta koostuvat lainat ovat usein korkeampikorkoisia, mutta ehdoiltaan väljempiä. Pankkien tulee välttää luottotappioita kaikin keinoin, mutta samat säännöt eivät päde esimerkiksi vertaislainoihin, jolloin lainaa on mahdollista saada niistä helpommin, vaikkakin kalliimmalla hinnalla.

Kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tekijät

Yleensä on ajateltu, että yrityksen kassavirran tulee olla positiivinen, jotta se voi saada lainaa. Se on myös pankeilla vaatimuksena, jotta yritys voisi saada niistä lainaa. Muilla rahoitusvaihtoehdoilla ei välttämättä tätä ehtoa ole, sillä ne voivat määritellä yrityksen luottokelpoisuuden sekä kvantitatiivisten että kvalitatiivisten tekijöiden yhdistelmänä. Kvantitatiivisiin lukuihin kuuluvat mm. yrityksen tilinpäätös ja sen toiminnan laskennalliset ennusteet, kun taas kvalitatiivisiin tietoihin kuuluu mm. ketkä yrityksen johdossa toimivat, keitä sen omistajat ovat ja mikä sen liiketoimintasuunnitelma on. Kun nämä kaikki tiedot otetaan huomioon, ei negatiiviset tilinpäätöksen tunnusluvut välttämättä estä lainan saamista.

Vakuudet ja luottohistoria

Yrityksen reaalivakuuksillakaan ei välttämättä enää ole merkitystä. Perinteisesti niitä on pidetty oleellisena osana lainan myöntämistä, mutta nykyisin yhä useammalla yrityksellä on reaaliomaisuuden sijasta arvokkaampia aineettomia tekijöitä, kuten osaamista, tuotemerkki tai ohjelmista. Nämä aineettomat tekijät eivät todennäköisesti kelpaa perinteisille pankeille vakuuksiksi, mutta netin muille rahoituslähteille ne voivat olla hyvinkin tärkeä osa luottokelpoisuutta ja lainan myöntöä.

Myöskään yrityksen vähäinen toimintaikä ei ole este lainan saamiselle. On ymmärrettävää, että nuorilla yrityksillä on vähemmän kassavirtaa ja omaisuutta kuin vanhemmilla. Kaikkein tärkeintä on, että yritys pystyy säilyttämään luottohistoriansa puhtaana. Jos yrityksellä tai sen omistajilla on maksuhäiriömerkintöjä, voi se kaataa yrityksen lainan saamisen. Usein maksuhäiriömerkintä on automaattinen este lainan saamiselle, vaikka muutoin kaikki olisikin kunnossa.