Factoring on yksi yrityksen rahoitusmuodoista, jossa rahoitusyhtiö tarjoaa luottoa yrityksen laskusaatavia vastaan. Käytännössä se on siis laskusaatavien rahoittamista tilanteissa, joissa yrityksen tarvitsee saada avoimien laskujen summat tililleen mahdollisimman nopeasti.

Factoringia tarjoaa monet netin rahoitusyhtiöt kuten myös pankit. Factoringin avulla yrityksen käyttöpääomaa voidaan nostaa hyvin nopeasti tai lisätä sen maksukykyä. Kun yrityksen myyntilaskut siirretään rahoitusyhtiön haltuun, maksaa rahoitusyhtiö laskuista summan yrityksen tilille. Yleensä laskusaatavien arvosta maksetaan noin 80 % samana päivänä kun ne on siirretty rahoitusyhtiön haltuun. Loppusumma tilitetään kun laskutettava on suorittanut laskun arvon rahoitusyhtiölle. Rahoitusyhtiö huolehtii myös perinnästä ja maksujen seurannasta, mikäli suoritusta laskutettavalta ei ala kuulua. Alkuperäisen laskuttajan ei siis tarvitse huolehtia siitä, että laskujen perintä käynnistetään. Niin kauan kuin factoringsopimus on voimassa, laskujen perintä hoituu rahoitusyhtiön toimesta.

Yleensä factoringpalvelu on jatkuvaa eli kun sopimus tehdään rahoitusyhtiön kanssa, yritys sitoutuu siirtämään kaikki sen laskusaatavat rahoitusyhtiön haltuun. Toisinaan on mahdollista siirtää myös yksittäisiä laskuja rahoitusyhtiölle, tämä kaikki riippuu rahoitusyhtiöstä ja sen sopimusehdoista.

Factoring ei kuitenkaan ole ilmaista, sillä myös rahoitusyhtiö haluaa korvausta tästä prosessista. Laskurahoituksen hintaan vaikuttaa sopimus, jonka perusteella laskurahoitus aloitetaan. Kulut voivat esimerkiksi muodostua laskuja vastaan myönnetyn lainan korosta, provisioista, jotka liittyvät laskuihin kun ne siirtyvät rahoitusyhtiölle ja palvelumaksuista, jotka voivat olla joka kuukausittaisia tai kerran vuodessa perittäviä.

Asiakas ei maksa laskua – Myy yrityksesi laskut

Moni yrittäjä ja yritys on joutunut kohtaamaan tilanteen, jossa yrityksen tuotteita tai palveluita on ostettu laskulla, mutta asiakas jättää laskun maksamatta. Asiakas ei myöskään reagoi hänelle osoitettuihin laskuihin. Tämä tietenkin aiheuttaa ongelmia yrityksen kassavirralle, sillä etenkin kalliiden tuotteiden ollessa kyseessä puuttuvista summista saattaa ajan saatossa muodostua isojakin aukkoja yrityksen kassaan. Mitä siis kannattaa tehdä, jos asiakas ei suostu maksamaan laskua tai peräti riitauttaa sen?

Jos asiakas ei maksa yrityksesi laskuja, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko aloittaa perintätoimiston kautta perintäprosessi tai sitten myydä yrityksesi laskut rahoitusyritykselle. Perintälain mukaan riitautettua saatavaa koskevaa perintää ei voi tehdä pelkällä kirjeperinnällä, vaan se on toteutettava lakimiehen kautta.

Yleensä erilaiset laskurahoitukseen keskittyneet yritykset eivät hyväksy erääntyneitä laskuja. Tosin poikkeuksiakin on ja tällöin laskurahoituksen käyttäminen on kätevä tapa päästä eroon erääntyneistä saatavista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyt laskusi rahoitusyhtiölle ja saat niitä vastaan rahaa heti yrityksesi tilille. Rahasumma ei tietenkään ole yhtä suuri kuin avoimet laskut, sillä rahoitusyhtiö haluaa veloittaa kulun tästä toiminnasta, muutenhan se ei siitä hyötyisi mitenkään. Yleensä laskurahoituksessa hinnat liikkuvat noin 2-10 %:n välillä laskun loppusummasta. Mikäli päädyt käyttämään laskurahoitusta, kannattaa vertailla näitä hintoja, sillä ne voivat vaihdella suurestikin riippuen rahoittajasta. Laskuja voi myydä useita yhdellä kertaa tai sitten vaikka vain yhden.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "fi001"