EU-rahoitusta on mahdollista saada kaikenlaiset yritykset. Sitä voivat hakea yrittäjät, startup-yritykset, mikroyritykset, pk-yritykset ja suuret yritykset. Yrityksen koolla ja toimialalla ei ole merkitystä. EU:lla on tarjota monenlaisia vaihtoehtoja rahoitukselle kuten erilaiset lainat, mikrorahoitus, takaukset sekä riskipääomarahoitus. EU:n rahoituksen hakeminen on suosittua, sillä joka vuosi sitä saa yli 200 000 yritystä.

EU:n rahoituksen tarjoamisesta viime kädessä tekevät paikalliset rahoituslaitokset kuten pankit, pääomasijoittajat ja bisnesenkelit. Rahoituslaitoksista saa rahoituksen tarkemmat ehdot, kuten sen määrän, laina-ajan, koron suuruuden ja maksut.

EU:lla on monenlaisia erilaisia projekteja ja ohjelmia, joista voi hakea lainaa. Esimerkiksi sen COSME-ohjelma on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tarvitsevat lainaa enintään 150 000 euroa. Se tarjoaa yrityksille pääomarahoitusta kun ne ovat kasvu- ja laajentumisvaiheessa. EU:n InnovFin-ohjelma tarjoaa lainoja ja takauksia innovatiivisille yrityksille. Se rahoittaa sekä yritysten erilaisia tutkimushankkeita että kehityshankkeita ja tarjoaa pääomarahoitusta yritykselle niiden käynnistysvaiheessa ja alkuvaiheessa.

Pk-yrityksille on tarjolla myös kohdennettua välinettä, joka tarjoaa rahoitusta ja valmennustukea innovatiivisille pk-yrityksille. Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi rahoitus konseptiin ja sen toteutettavuuteen, toisessa vaiheessa demonstrointiin ja markkinareplikointiin sekä T&K:N ja viimeisessä vaiheessa keskitytään kaupallistamiseen.

EU:n Luova Eurooppa-niminen projekti tarjoaa erilaisia lainoja kaikille kulttuurialan ja luovien toimialojen pienille ja keskisuurille yrityksille. Vaihtoehtoja on siis olemassa paljon ja jokaisen rahoitusprojektin ominaispiirteisiin voi perehtyä niiden omilla nettisivuilla.

Horizon 2020

Horizon 2020 eli Horisontti 2020 on EU:n ohjelma, joka rahoittaa sekä tutkimusta että innovaatioita. Yhteensä sillä on melkein 80 miljardin euron suuruinen budjetti, joka on varattu vuosille 2014-2929. Tämän ohjelman avulla on tarkoitus luoda kasvua ja uusia työpaikkoja Eurooppaan. Horizon 2020 tukee EU-alueen tieteellistä osaamista, sillä se tukee uusia teknologioita ja innovaatioita sekä auttaa rahallisesti niiden kehittämisessä sekä käyttöönotossa. Horizon 2020 etsii myös ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, joita Euroopassa riittää.

Horizon 2020 -ohjelmaan voivat osallistua yritykset, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset tai yksittäiset tutkijat tai esimerkiksi liitot ja kaupungit. Hakemus tulee lähettää suoraan Euroopan komissioon Brysseliin ja siellä myös päätetään rahoituksesta.

Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluu monta pilaria, joilla on erilaisia tavoitteita. Sen toiseen pilariin kuuluu eurooppalaisten yritysten aseman parantaminen kansainvälisessä kilpailussa. Tätä tuetaan avustamalla uusien teknologien sekä innovaatioiden kehitystä ja niiden käyttöönottoa. Tavoitteena on tehdä EU:sta entistä houkuttelevampi kohde erilaisille investoinneille, jotka liittyvät innovointiin. Pk-yritysten tarpeet on huomioitu Horisontissa erittäin kattavasti. Yksi ohjelman päätavoitteista on nimenomaan tukea pk-yrityksiä, jotta niistä voi kasvaa tulevaisuudessa isoja yrityksiä.

Horizon 2020-ohjelmaan kuuluu myös Tiedettä yhteiskunnan kanssa ja yhteiskunnan hyväksi-ohjelma. Sen tavoitteena on kaventaa kuilua, joka vallitsee tieteen ammattilaisten ja suuren yleisön välillä. Sen tavoitteisiin kuuluu myös edistää kiinnostusta tieteelliseen kulttuuriin. Tiedeopetus ja nuorten kiinnostuksen lisääminen tiedettä kohtaan ovat yksi tämän pilarin tärkeimmistä tavoitteista.