Starttiraha on tarkoitettu yrittäjän tueksi ja sen avulla on haluttu madaltaa ihmisten kynnystä ryhtyä yrittäjiksi. Tästä artikkelista saat kaiken tarpeellisen tiedon starttirahasta ja sen hakemisesta

Starttiraha on tukea yrittäjille

Starttiraha on tarkoitettu aloittaville yrittäjille heidän toimeentulonsa turvaamiseksi yritystoiminnan alussa. Se on tarkoitettu nimenomaan yrittäjälle, ei yritykselle. Starttirahaa voi saada siltä ajalta, kun yritystoiminta on alkamassa ja sitä haetaan TE-toimistolta. TE-toimisto päättää, saako yrittäjä starttirahaa vai ei.

Kenelle starttirahaa myönnetään?

Starttirahaa voi saada yrittäjä, joka aikoo siirtyä päätoimiseen yrittäjyyteen. Hänen on esitettävä, että hänellä on hallussaan riittävät tiedot ja taidot suunnitellun yritystoiminnan onnistuneeseen aloitukseen ja että yrityksellä on muutenkin mahdollisuudet olla kannattava ja jatkuvatoimintainen. Tämän lisäksi TE-toimisto kartoittaa yrittäjän taloudellisen tilanteen ja selvittää, onko hänellä taloudellista tarvetta tuelle.

Starttirahaa tulee hakea ennen kuin yritystoiminta alkaa. Sitä tulee hakea jo yritystoiminnan suunnitelmavaiheessa. Sitä voi hakea myös yrittäjät, jotka ovat aiemmin toimineet sivutoimisina, mutta haluaisivat nyt ryhtyä päätoimisiksi yrittäjiksi. Jos yrityksen takana toimii useampi yrittäjä, jokainen heistä voi hakea TE-toimistolta starttirahaa henkilökohtaisesti ja erikseen.

Yleisin syy siihen, miksi starttirahahakemus hylätään on se, että yrittäjä on ehtinyt jo aloittaa liiketoiminnanennen hakemuksen käsittelyä. Starttiraha on nimenomaan tarkoitettu yrittäjän toimentuloon ja sitä ei myöskään myönnetä, mikäli se on turvattu. Huomioon otetaan myös se, että starttiraha ei sää vääristää kilpailua yrityksen toimialalla ja paikkakunnalla.

Starttirahan hakeminen

Hakemisprosessin aloittaminen kannattaa olemalla yhteydessä vaikka TE-toimistoon. Keskusteluissa on hyvä tuoda ilmi liikeidea ja tuen tarve. Varsinainen hakemus täytetään TE-palveluiden verkkopalvelussa nimeltään Oma asiointi-palvelu. Sinne kirjaudutaan tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vielä on mahdollista hakea starttirahaa myös ihan paperisellakin lomakkeella. Lomakkeen mukaan tulee lisätä liitteitä, joihin kuuluu mm. aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma sekä kannattavuus- ja rahoituslaskelmat.

Paljonko starttiraha on?

Starttiraha on 32,40 euroa per päivä ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Ensimmäisellä hakemuksella tukea voi saada 6 kuukaudelle ja sen jälkeen sen jatkumista voi hakea vielä 6 kuukaudelle lisää. Starttirahasta joutuu maksamaan veroa ja sitä verotetaan muutosverokortti etuutta varten -verokortilla, joka tulee lisätä maksatushakemuksen liitteeksi.