Landkreditt Bank har sin opprinnelse fra 1915 og er et finanskonsern som er rettet mot landbruket. Både privatpersoner og gårdsbruk har med dette tilgang på en bank som fokuserer på utfordringene til bønder og eiere av gårdsbruk. Når man driver med gårdsbruk, så har man ofte andre utfordringer enn man har i bedrifter og også i forhold til privatpersoner som ikke driver med gårdsbruk. Gårdsbruk kan ofte ha behov for sesongbasert finansiering. Drift av gårdsbruk kan i mange situasjoner være uforutsigbart i forhold til vær og klima, og i noen situasjoner kan man trenge finansiering på denne typen vilkår. Det kan være utfordrende å vedlikeholde et gårdsbruk uten finansiering i forhold til denne type virksomhet. Selv om man kan benytte seg av finansiering også i andre banker, så vil man hos Landkreditt Bank få bedre betingelser i forhold til landbruk enn man vil andre steder.

Lån til landbruk

Landbrukslån – Låne med pant i landbrukseiendom fra 3,20 % nominell rente. løpetid på inntil 25 år og med mulighet for 5 års avdragsfrihet.

Gårdskreditt – Lån med pant i gårdseiendom inntil 60 % av eiendommens verdi. Lånebeløp fra 250.000 kr med inntil 15 års nedbetalingstid, fra 3,20 % nominell rente.

Driftskreditt – En kassekreditt for den daglige driften betale kun rente på den kreditten som du benytter 3,65 % nominell rente.

Generasjonsskiftelån – Landbruksfinansiering – Fra 2,90 % nominell rente.

Traktorlån – Lån med sikkerhet i traktoren fra 3,50 % rente – Søk online med BankID

Tjenester for bedrifter hos Landkreditt Bank

Landkreditt Bank tilbyr flere lånemuligheter som er tilpasset gårdsbruk. Man kan benytte seg av tjenester som Landbrukslån, Gårdskreditt, Driftskreditt, Generasjonsskiftelån og Traktorlån. Landbrukslån er et nedbetalingslån som gir mulighet til en engangsfinansiering som man betaler ned i henhold til en avtale over tid. Driftskreditt gir mulighet til at man kan sikre seg mot dårlige sesonger ved at man til en hver tid har tilgang på noe ekstra penger enn det man til en hver tid har på konto. Gårdskreditt gir også mulighet til å ha tilgang på ekstra penger, men dette er knyttet til en sikkerhet i gårdens verdi. Når man ønsker at neste generasjon tar over gården, så kan dette innebærer ekstra kostnader. Da kan man benytte seg av Generasjonsskiftelån. Man kan også benytte seg av et traktorlån. Alle gårdsbruk har behov for en traktor for å kunne hjelpe med de tyngste oppgavene på gården, som alt fra pløying til å hente inn høy og skogsdrift.