Mange som starter opp et enkeltmannsforetak i stedet for et aksjeselskap er usikre på om man har de samme mulighetene for å få lån til enkeltmannsforetak. Det er mange grunner til at man trenger lån for oppstart av et enkeltmannsforetak. Hvis man starter en fysisk butikk, for eksempel, så trenger man finansiering for lokale, interiør, belysning og varebeholdning, i tillegg til mye annet. Med nettbutikk eller annen virksomhet kan man ha behov for å bygge opp en lagerbeholdning eller man trenger å investere i produksjons-maskiner. Man kan benytte seg av lån til enkeltmannsforetak så lenge man har sikkerhet i firmaets eiendeler eller private eiendeler.

Hvordan kan man ta opp lån til enkeltmannsforetak

Man kan benytte seg av lån til enkeltmannsforetak på samme måte som man kan låne penger til et aksjeselskap. Forskjellen er at man vil være personlig ansvarlig for et lån til enkeltmannsforetak. Når et aksjeselskap tar opp et lån, så er selskapet ansvarlig for lånet, men når et enkeltmannsforetak gjør det, så vil man selv være ansvarlig for at lånet blir tilbakebetalt. Uansett hvilket ansvar man får overfor långiver, så vil lånet gi mulighet for tilgang til den finansieringen man har behov for.

Flere muligheter for sikkerhet for lån

De fleste banker vil kreve sikkerhet for å skaffe deg lån til enkeltmannsselskap. Denne sikkerheten kan være i form av at du stiller en bolig til rådighet, eller man kan også benytte verdier i selskapet som sikkerhet. For eksempel kan man benytte varelager eller andre eiendeler som firmaer har til rådighet. Bilpark og båter i firmaets eierskap kan også benyttes til sikkerhet. Så lenge man har den nødvendige sikkerheten, så er sjansen stor for at man vil få tilgang til den finansieringen man trenger uansett om man har et enkeltmannsforetak eller om lånet tas i regi av et aksjeselskap.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "no001"