Når dine kunder ikke betaler sine fakturaer i tide, så finnes det flere muligheter for å hjelpe med å forhindre en redusert kontantstrøm på grunn av manglende betaling. Man kan velge å selge fakturaen til tilbydere av factoring, men i tillegg kan man velge å låne penger på fordringer man har til kunder (fakturabelåning).

 

Det finnes flere tilbydere av denne typen tjenester, og man bør ta seg tiden til å finne en tilbyder med gode betingelser. Ved å benytte factoring og denne typen alternativer for finansiering kan man slippe en del ulemper.

 

Fakturabelåning

Når man har kunder som ikke betaler det de skylder, så betyr ikke dette at man ikke kan beholde likviditeten man trenger for å fortsette å betale utgifter. Man kan velge å belåne fakturaen slik at man ikke trenger å vente på betalingen før man har tilgang på pengene.

 

Det er mulig å benytte seg av flere alternativer når man skal finne beste muligheter for fakturabelåning. Man kan låne inntil 90% av fakturabeløpet fra tilbydere av factoring-tjenester.Lånebeløpet/rente du kan få vil være resultatet av en vurdering av din økonomiske situasjon og verdien av fakturaene dine.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "no001"