DnB, eller Den Norske Bank, har sinn opprinnelse helt tilbake til 1822. Den gangen het banken Christiania Sparebank og har siden den gangen utviklet seg til å bli den største norskeide finansinstitusjonen. Flere sammenslåinger har gjort banken til det den er i dag, det vil si at den het DnB NOR fra 2003 når den ble slått sammen med Gjensidige NOR, Postbanken, Vital Forsikring og Nordlandsbanken. Siden 2011 har banken hatt navnet DnB. DnB er i dag en forretningsbank og har derfor et stort antall bedriftskunder i tillegg til at mange privatkunder benytter seg av denne banken. Tilbudet til privatkunder har fått en del kritikk de siste årene på grunn av at nettbanken har hatt en del nedetid. Likevel er dette en av favorittbankene til norske kunder. Banken har sitt hovedkontor i Bjørvika i Oslo, og tilbyr det meste av finansielle tjenester til sine kunder. Den Norske Bank er en stor og sikker bank med høy kredittrating som gir et sikkert alternativ til sine kunder.

DNB Bedriftsfinansiering

Nedbetalningslån – en langsiktig form for finansiering, passer til større investeringer i enten eiendom, maskiner eller utstyr.

Kassekreditt – Løper inntil ett år og disponeres fra driftskontoen

Leasing – gjenstander,maskiner,bil og andre kjøretøy.

Factoring – få betalt for ubetalte fakturaer å overlate fakturaoppfølging av dine kunder til DNB. Finansieringsformen passer for bedrifter som selger for mer enn 10mill i året og sender ut omtrent 20-30 fakturaer i måneden.

Bankgarantier – DNB stiller som garantist for at innholdet i kontrakten vil bli oppfylt.

Tjenester for bedrifter hos Den Norske Bank

Den Norske Bank har mange valgmuligheter til sine kunder, enten de er bedriftskunder eller privatkunder. Så lenge man kan stille med sikkerhet, så vil man kunne benytte seg av finansiering for oppstart av virksomhet eller for å finansiere investeringer i bedriften. Alternative finansieringsløsninger er kassekreditt, bankgaranti, leasing eller factoring. Factoring betyr at banken kan tilby inntil 85% av verdien av fakturaer utbetalt umiddelbart slik at du ivaretar en god likviditet for bedriften. Når man investerer i biler eller andre ting for bedriften, så kan man benytte seg av lån eller man kan benytte seg av leasing. Bankgaranti kan hjelpe bedrifter med for eksempel leiekontrakter hvor man må stille med bankgaranti for depositum. Kassekreditt hjelper bedriften med likviditeten ved at man til en hver tid har mulighet til å bruke et bestemt beløp i tillegg til hva man har på bankkontoen.