Handelsbanken har sitt hovedkontor i Norge på Tjuvholmen. Banken er et datterselskap svenske Handelsbanken AB, og tilbyr sine tjenester til privatpersoner og bedrifter i Norge. Med kontorer flere steder i Norge, så dekker de en stor del av det norske markedet med sine tjenester. Handelsbanken har bygget opp sin virksomhet ved hjelp av allerede etablerte kontorer i Oslo, Stavanger og Bergen. På grunn av oppkjøp av nyoppstartede og etablerte banker skaffet denne svenske banken seg raskt et marked i Norge som siden deres etablering i Norge på midten av 1980-tallet har vokst og utvidet sin markedsandel. Med mange fornøyde kunder både innen privatmarkedet og inne bedriftssektoren, så utvider banken stadig sitt tjenestespekter for å tilpasse seg nye og eksisterende kunder. Handelsbanken i Norge drar nytte av kredittrating og størrelsen til deres svenske moderselskap når de presenterer seg overfor markedet. For en bank i vekst er det viktig med et godt nettverk bak seg og at man kan benytte seg av fordeler man tar med seg fra en godt etablert og velrennomert bank med lang fartstid.

Handelsbanken bedriftsfinansiering

Leasing – mulighet til å lease en ny og sikker selskapsbil basert på behov til fast månedlig pris.

Lånefinansiering – passer til større investeringer i enten eiendom, maskiner eller utstyr. (tilbakebetalingstid vanligvis 3-7 år)

Kassekreditt – Få en kreditt knyttet til en bedriftskonto. Du betaler kun rente på den kreditten som du benytter og en provisjon for å ha kreditten tilgjengelig på konto. Det er også mulig å få kreditten i en annen valuta enn NOK.

Bankgarantier – Handelsbanken stiller som garantist for at innholdet i kontrakten vil bli oppfylt.

Tjenester for bedrifter i Handelsbanken

Hos handelsbanken kan du benytte deg av tjenester for å finansiere eiendom, bedriftslån og for leasing. Når man skal benytte seg av tjenester for finansiering av eiendom, så kan man i samråd med banken finne frem til det beste alternativet for dette, og dermed også finne den beste typen finansiering. Bedriftslån som kan tilbys fra Handelsbanken er avhengig av hva du har behov for. Med denne typen lån fra Handelsbanken kan du benytte deg av alt fra kassekreditt til lån for å finansiere maskiner og utstyr eller for innkjøp bedriften din har behov for. Lesing er et alternativ i forhold til å eie i flere sammenhenger, for eksempel for firmabiler. Det er en vurdering i hvert enkelt tilfelle i forhold til hva som er lønnsomt for deg i forhold til dette.