Når man går til en bank for å få lån til å starte opp en virksomhet, så er vurderingen alltid basert på risiko. I Norge tar sjelden bankvirksomheter sjanser. Man får stort sett kun lån hvis man kan stille en sikkerhet som gjør at banken garantert kan få tilbake pengene sine. Dette gjør at det kan være vanskelig å få finansiering i Norge til risikofylte prosjekter. Man vil derfor ha små muligheter til å satse på spennende ideer og muligheter dersom man ikke har noe å stille som sikkerhet eller man allerede har penger å investere i ideen. Eneste mulighet man har hatt for å satse på å utvikle en ide hvis man ikke har penger å investere er å benytte et forbrukslån. Selv da må man vise til en økonomisk situasjon med fast inntekt.

Med folkefinansiering eller crowdfunding kan man i dag løse denne utfordringen ved å hente inn finansiering fra andre som har tro på prosjektet. Dette gjør at man har mulighet til å finansiere en virksomhet på grunnlag av ideen i seg selv og ikke på grunn av at man har sikkerhet man kan stille for å få i gang virksomheten. Det finnes flere måter man kan gjennomføre denne finansieringen på og flere nettsteder som hjelper med å håndtere innhenting av midler. Enten det løses med lån, innsamling, peer-to-peer eller ved hjelp av en nettside, så gir dette muligheter man tidligere ikke har hatt. På denne måten kan flere gode ideer komme frem i lyset uten at man allerede sitter på en pengesekk som skal gjøre det mulig å gjennomføre oppstart eller utvikling som er nødvendig. Folkefinansiering er forholdsvis nytt i Norge, men i utlandet har mange virksomheter allerede blitt finansiert på denne måten. Selv i våre nærmeste naboland er dette mer vanlig enn i Norge, og mange benytter seg av dette for å sette nye ideer ut i livet.

Lånemuligheter for risikobedrifter

Alle tilbydere av lån i Norge satser på risikofrie lån. Når man nettopp har etablert seg som låntilbyder, så vil flere ta noe større sjanser enn når man har vært på markedet en stund. Selv om man i starten tilbyr lån til alle forskjellige markedssegmenter, så vil man raskt begynne å fjerne noen segmenter som har høyere risiko for tap. Et eksempel er långivere som starter som en tilbyder som tilbyr lån til alle personer av myndig alder. Noen få år etter de først startet opp, så har de også økt aldersgrensen for å sile bort de som har høyest risiko.

Crowdfunding som lån

Det finnes forskjellige typer crowdfunding. Noen av dem som formidler denne typen finansiering tilbyr crowdfunding som lån og lokker investorer med potensiell avkastning på pengene de skaffer til finansiering. Når du finner begreper som crowdfunding eller den norske varianten, folkefinansiering, så benyttes dette som en catch-phrase for flere typer finansiering. Egentlig betyr dette at man investerer penger enten med forventning om en gevinst hvis virksomheten lykkes, eller uten noen forventning annet enn ønsket om at satsingen skal lykkes. Begrepet peer-to-peer lending havner også inn under crowdfunding selv om dette gis i form av et lån og ikke som en ren finansiering. Man forventer en månedlig tilbakebetaling av lånet, noe som gjør at den som investerer pengene har en vesentlig lavere risiko.

Folkefinansiering som støtte for ny virksomhet

Folkefinansiering i sin opprinnelige form er ment for å tilby penger for oppstart av en virksomhet. Det kan enten være som aksjer i selskapet som bygges opp, eller det kan være kun med en liten oppmerksomhet i form av en kopi av det ferdige produktet eller liknende.

Crowdfunding gir nye muligheter

Med crowdfunding får man muligheter man ikke tidligere har hatt i forbindelse med å få frem gode ideer til et markedsført produkt eller for innsamling til veldedige formål.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "no001"