Det finnes flere muligheter når man ønsker å finansiere oppstart av en ny bedrift. Man kan benytte seg av forskjellige støtteordninger, enten privat, kommunalt eller statlig, men i tillegg til private investorer eller økonomisk støtte, så kan man også benytte seg av forbrukslån for å starte opp en bedrift. For at dette skal være lønnsomt, så er det lurt å finne så bra betingelser som mulig. Når man skal finne beste muligheter for lånemuligheter kan man benytte seg av flere alternativer:

 1. Bedriftslån – hvor entreprenøren skal stille personlig garanti for gjelden.
 2. Innovasjon Norge kan gi etablerertilskudd til unike forretningsidéer. Noen selskaper kan også tilbys innovasjonslån eller oppstartlån.
 3. NAV-søtte – behold din dagpenger fra NAV ved arbeidsledighet i inntil seks måneder mens de etablerer virksomheten.
 4. Legater og stipend.
 5. Norges forskningsråd støtteordninger for bedrifter som bruker forskning og utvikling (FoU) eller planlegger å kommersialisere nye produkter og løsninger.
 6. Ventureselskap investerer (venture capital) i start-ups/bedrifter som er i etableringsfasen
 7. Business Angels private investorer som tilbyr risikokapital til små bedrifter
 8. Crowdfunding – sammfinansiering gjennom lån (crowdlending) eller folkefinansiering i retur for belønning/fortrinnsrett.
 9. Investere egenkapital – Kanskje du har besparelser som kan brukes i oppstartsfasen?  Mange velger å låne penger fra venner og familie, men husk at det kan påvirke dine relasjoner negativt hvis bedriften går dårlig.
 10. Forbrukslån – det finnes mange typer forbrukslån, mange långivere og mange forskjellige priser på lånene som er tilgjengelig. Man kan få positivt svar på søknad om finansiering fra långivere uansett hva man ønsker å finansiere. Med en god økonomi, så er det mulig å låne i nærheten av det maksimale tilbyder tilbyr. Da man foretar individuell vurdering, så vil man ikke vite hvilken rente man får tilbudt før man faktisk søker om lånet. Man bør vurdere flere tilbydere for å finne de beste rentene man kan oppnå.

Kassekreditt

Dersom man ønsker å ha tilgang på en kassekreditt slik at man har tilgang på ekstra midler når man trenger det, så kan man oppnå dette på flere måter. Man kan benytte seg av en kassekreditt fra en tilbyder av bedriftstjenester.

Fordeler med kassekreditt:
 1. Fungerer som et kredittkort – hvor kreditten vanligvis gjøres tilgjengelig på kontoen direkte.
 2. God fleksibilitet og skaper bedre likviditet.
 3. Passer godt for bedrifter som er aktive driver i en bransje som er sterkt knyttet til sesongvariasjoner og må kunne håndtere variable inntekter.

Når man velger å benytte seg av bedriftslån eller forbrukslån for å ha en kassekreditt til sin bedrift, så er det viktig å finne best mulig betingelser for dette. For å finne det billigste forbrukslånet eller bedriftslånet så kan det være tidkrevende å finne ut hva som finnes og hva man trenger. Lånebeløpet du kan få vil være resultatet av en vurdering av din økonomiske situasjon og inntekten din. Det man ikke alltid ser i forbindelse med hva man tar med seg hjem for finansiering, er at noen lån ofte er dyrere enn andre lån. Man bør sjekke flere tilbydere for å finne de beste betingelsene man kan oppnå.

Adservice Comparison Feed: Could not find feed with ID "no001"

 

Velg blant flere lånetyper for finansiering

Det er viktig å vurdere økonomien før man benytter muligheten til å ta opp nytt  forbrukslån eller et bedriftslån. Fordi det kan være en utfordring å finne frem blant alle valgene av tilbydere, så benytter man seg av å kategorisere tilbydere i forhold til deres ønskede markedssegment for sine lån. At en type lån kan være dyrere er ofte at det er forskjellig grunn til at man benytter en kategori lån, selv om lånebeløpet er det samme. Den mest relevante typen forbrukslån er ordinære forbrukslån. Man kan benytte seg av en denne kategorienmed ordinære forbrukslån på inntil 600000 kr med en nedbetalingstid på 15 år. Hvilken type finansiering du velger er avhengig av hva du ønsker og hvem du ønsker skal ha muligheten til å komme med innspill i forhold til driften av din berdrift.