Et foretaks Experian kredittverdighet angis på en Delphi-skala fra 0-1000 poeng, der 0 poeng er absolutt verste mulige kreditt­verdighet og 1000 poeng er absolutt beste kreditt­verdighet.
Experian kombinerer kredittdata, forbrukerdata og analytisk ekspertise for å beregne Delphi kredittscore. For å beregne risikotapet tar man for eksempel hensyn til: ålder, bransje og størrelse på virksomheten.

Risikoklasse
(1-8)
Score
(1-1000)
Beskrivelse Sannsynligheten forkonkurser
8 959-1000 Absolutt beste kredittverdighet: Svært lav risiko 0,01 %
7 876-958 Beste kredittverdighet: Lav risiko 0,09 %
6 769-875 God kredittverdighet: Under gjennomsnittlig risiko 0,44 %
5 671-768 Kredittverdig: Under gjennomsnittlig risiko 1,20 %
4 590-670 Lave kredittbeløp anbefales: Under gjennomsnittlig risiko 1,91 %
3 272-589 Kreditt mot sikkerhet anbefales: Over gjennomsnittlig risiko 5,29 %
2 2-271 Ikke kredittverdig: Høy risiko 15,15 %
1 1 Ikke kredittverdig – fraråder kreditt: Meget høy risiko 35,56 %

Underliggende beregninger kredittscore

Likviditetsgrad = Sum Omløpsmidler / Sum Kortsiktig Gjeld

Soliditet = Sum Egenkapital / Totalkapital

Gjeldsgrad = (Kortsiktig Gjeld + Langsiktig Gjeld) / Sum Egenkapital

Egenkapitalrentabilitet = Ordinært Resultat / Gjennomsnittlig Egenkapital

Totalretabilitet = (Ord. Resultat før Skatt + Rentekostnader) / Gjennomsnittlig Totalkapital

Resultatgrad = Driftsresultat / Sum Driftsinntekter