Hvis du kører i firmabil, som stilles til rådighed af din arbejdsgiver eller af egen virksomhed, og du samtidig kører i den privat, gælder reglerne om skat af fri bil. Du skal altså svare skat af bilen, da den er et personalegode, og denne skat vil omfatte en procentdel af bilens værdi.

Derfor varierer det skattepligtige beløb fra person til person. Der er dog nogle generelle regler, og skatteprocenten er ens for alle. Her får du mere info om skat af firmabil, når du også bruger den privat.

Sådan beskattes du af fri bil (firmabil)

Skattevæsenets regler for fri bil er, at du skal betale en procentdel af bilens værdi, samt et miljøtillæg. Det er ligegyldigt, hvor meget du benytter bilen – du skal altså betale det samme, hvis du kører 5 kilometer om dagen, som hvis du kører 500 kilometer. Det væsentlige er, at du har en firmabil, som du også benytter privat.

Det er din arbejdsgiver, der skal sørge for at du betaler skat af din fri bil, og det vil fremgå på lønseddelsen. Dog bør du også selv holde dig opdateret, så du kan nævne det i din forskudopgørelse, så det indgår i din skatteberegning. Hvis du selv har stiftet firma og kører i firmabil privat, så har du et større ansvar i forbindelse med indberetningen. Fastsæt en realistisk værdi, og sørg for at alt bliver indberettet ordentligt.

Du vil som udgangspunkt blive beskattet med mellem 20 og 25% af bilens værdi. Uanset hvad bilen er værd, fastsætter skat en minimumsværdi på 160.000 kroner som der skal betales skat af. Du beskattes med 25% op til 300.000 kroner af værdien, og 20% af resterende overstigende værdi. Derudover er der miljøtillægget på 7.500 kroner årligt.

Kørselsfradrag

Du kan ikke få kørselsfradrag, når du har fri bil. Du kan heller ikke få kørselsfradrag, hvis din arbejdsgiver på den ene eller anden måde betaler for din transport.

Kørselsfradrag kan dog fås, hvis du benytter privat bil til og fra arbejde og samtidig har mere end 24 kilometer hver vej.

Egenbetaling og brug af firmabil

Nogle ansatte betaler arbejdsgiveren for at få lov at bruge en firmabil privat. I så fald kan denne betaling trækkes fra beskatningen, såfremt det kan dokumenteres.

Det giver dog ikke fradrag, når du tanker bilen op med benzin i privat regi for egne penge.

Du kan benytte bilen ubegrænset, når du betaler skat af den. Det har ingen betydning, hvor meget du kører i den, så længe du har bilen til rådighed. Hvis du kun har firmabil dele af året, skal du dog kun betale for de måneder, hvor du har den. Du betaler altså for rådigheden og ikke for hvor meget du kører i den.

Grundet skat af fri bil, giver det bedst mening at få egen bil ved siden af firmabilen, hvis du kører meget i forbindelse med arbejdet. Kører du til gengæld mest privat, så giver det fin økonomisk mening at vælge fri bil.