Att skaffa sig koll på hur ränta på företagslån fungerar är nyckeln till att förstå och kunna jämför vad olika lån verkligen kostar.

Nominell ränta

Angivna räntesatser för företagslån är oftast nominella. Den motsvarar den grundläggande ersättning som en låntagare betalar till långivaren utöver det lånade beloppet. Nominell ränta beräknas per dag, månad, kvartal eller år på lånebeloppet och uttrycks som ett procenttal.

Effektiv ränta

Eftersom ränta återbetalas löpande och vid ett flertal tillfällen blir den effektiva räntan högre än den nominella. Exempelvis får ett företagslån med en nominell årliga ränta 10,0% där räntan betalas kvartalsvis en årlig effektiv räntesats om 10,38% (Antal ränteomsättningar 4 ggr/år). Uppläggningsavgifter samt kostnader för avisering eller administration kan öka på den effektiva räntan ytterligare.

Snittränta

Den genomsnittliga in- eller utlåningsräntan kallas snittränta. Detta är förmodligen den mest användbara räntesatsen att använda om man vill beräkna kostnaden för ett företagslån med individuell räntesättning.

Reala räntan

Realränta motsvarar den köpkraft som låntagaren är den som erhålls eller betalas efter det att den inflationen räknats bort från den nominella räntan.

Fast och rörlig ränta

Banklån löper normalt med rörlig ränta vilket betyder att den följer räntorna på penningmarknaden. Ibland kan långivare låna ut mot fast ränta. Ofta sker det när man belånar fastigheter och bostadsrätter, men det har blivit allt vanligare att mindre kreditgivare erbjuder företagslån med fast ränta. Räntan är då bunden och ändras inte under löptiden. Dessa lån kan ha en löptid från ett år och uppåt. Med konverteringsdag eller ränteändringsdag avses den dag då lånet skrivs om.

Basränta

Numera har de flesta långivare en basränta som anger utgångspunkten för räntesättningen. Basräntan följer i hög grad Reporäntan, den ränta som banker betalar när de lånar pengar av Riksbanken.

Stockholm Interbank Offered Rate normalt utryckt som STIBOR referensränta uppdateras dagligen och visar de genomsnittliga räntesatser svenska storbanker tillämpar vid lån till andra banker.

Räntemarginal

Den procentuella mellanskillnaden mellan reporäntan och den nominella räntan som kreditgivare tar ut kallas räntemarginalen. Denna ”marginal” skall täcka bankernas olika kostnader för system, låneadministration, kreditriskhantering samt bidra till verksamhetsvinsten. Uttryck som basränta + 5% anger att långivaren lagt på en marginal på 5% på sin basränta. Om basräntan vid ett visst tillfälle är 5% så blir således den nominella räntan för krediten 10%.

Dröjsmålsränta

Alla skulder måste betalas tillbaka och upprättade avtal skall hedras, men om du av en eller annan anledning inte betalar ditt lån eller betalningen sker senare än förfallodagen har långivaren rätt att ta ut dröjsmålsränta. Den räntesats som dröjsmålsräntan utgör läggs på den ordinarie räntan för krediten och uttrycks oftast som ”referensräntan + åtta procentenheter i dröjsmålsränta”. Det finns inte något räntetak för dröjsmålsränta men för att ta ut mer än referensränta + 8% krävs ett speciellt avtal där räntesatsen är tydligt deklarerad. För snabblån är det inte ovanligt med dröjsmålsränta på upp till 36%.