Vid all form av utlåning behöver kreditgivaren någon slags försäkran om att skulden kommer att återbetalas i enlighet med låneavtalet. Även om skuldebrevet i juridisk mening fungerar som ett bevis på en skuld och därmed berättigar kreditgivaren till återbetalning av lånat belopp samt avtalad ränta/avgift, kräver ett företagslån i regel ytterligare lånegarantier för att beviljas. Lånegaranti har i det närmaste kommit att bli synonymt med en statlig garanti som lämnas till företag för att de skall kunna erhålla lån från banken.

I och med Coronakrisen har en företagsakut inrättats som erbjuder ett statligt garanterat företagslån till företag som drabbats av likviditetsbrist på grund av Coronaepidemin. De statligt granterade företagslån erbjuds genom ett antal utvalda banker och kreditgivare.

 

Lånegranti istället för personlig borgen

En vanligt förkommande modell för små- och medelstora företag är att erbjuda företagslån med personlig borgen, det innebär att en företagsledare eller annan bolagsperson tar på sig ett personligt betalningsansvar för skulden om företaget inte sköter återbetalningarna på ett bra vis.

Baksidan med denna modell är att enskilda entreprenörer och företagare tvingas riskera hela deras hushålls/personliga ekonomi för att få låna pengar. Inte minst i kristider (som nu till följd av Coronaviruset) då ett företagslån kan utgöra skillnaden mellan konkurs och fortsatt verksamhet, kan det vara svårt att få enskilda bolagspersoner att sätta hela deras livsekonomi på spel.

Banker och andra kreditgivare varken får eller vill låna ut pengar till verksamheter som inte kan uppvisa tillräckliga säkerheter eller borgen, riskerna är helt enkelt för stora för detta. Det är här statliga eller andra lånegarantier kommer in i bilden.  En lånegaranti gör det möjligt för företag att låna pengar utan att själva behöva ta hela risken.  Vanligast upplägget för lånegarantier för småföretag är att staten går in och tar 40-80% av risken och resterande risk 20-60% sker genom personlig borgen.

Information om den statliga lånegarantin i samband med Corona 2020:

Företag som drabbats negativt av Covid 19 erbjuds statlig lånegaranti motsvarande upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut när företag ansöker om lån hos långivare/bank inom garantiprogrammet.