Kreditvärdighet dvs. den återbetalningsförmåga en låntagare kan uppvisa avgör i hög grad huruvida en låneansökan blir beviljad eller får avslag samt hur hög eller låg ränta ett företagslån kan ha om individuell räntesättning tillämpas.

Kreditupplysningar görs för att samla in uppgifter om bolagets/låntagarens ekonomi och den information som inhämtas innehåller data från Skatteverket, Bolagsverket, Kronofogden samt ev. tidigare lagrade uppgifter från kreditupplysningsföretagets databas. All insamlade data vägs sedan samman i ett kreditbetyg eller kreditrating.

Hög respektive låg kreditvärdighet

 • En hög rating/högt betyg innebär att företaget har god till hög kreditvärdighet och en liten kreditrisk föreligger (sannolikheten att gäldenären inte betalar tillbaka skulden är liten till mycket liten). Företag med god kreditvärdighet har i regel goda möjligheter att få låna.
 • En låg rating/lågt betyg innebär att företaget har svag till låg kreditvärdighet och en hög kreditrisk föreligger (risken att gäldenären inte betalar tillbaka skulden är måttlig till stor). Företag med svag kreditvärdighet har begränsade möjligheter att få låna.

Kreditupplysningsföretag

Klicka på respektive namn för att lära dig mer om hur de olika kreditupplysningsföretagen arbetar med kreditbedömning och betygsätter företag:

Kompletterande lånehandlingar

Även om kreditupplysningen fyller en nyckelfunktion när långivare skall bedöma hur stor kreditrisk ett lån utgör, kompletterar man ofta detta underlag men andra finansiella dokument och andra relevanta uppgifter som låntagaren uppmanas skicka in i samband med ansökningstillfället.  Dessa dokument/handlingar kan vara exempelvis:

 • Affärsplan
 • Budget
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsredovisning
 • Utdrag med aktuella banktransaktioner
 • Eventuella bankgarantier
 • Pantbrev
 • Registreringsbevis från bolagsverket
 • Uppgifter för att säkerställa Kundkännedom -I enligt med penningtvättslagen

 

Automatiserade kreditbeslut – AI, open banking och Fintech

Utvecklingen inom området automatiserad kreditbedömning går snabbt framåt. Fintechbranschen,  dvs. teknikföretag som utvecklar tjänster mot/inom finanssektorn, går på hög varv samtidigt som ny AI teknik och regelverk för open banking öppnar upp för nya och innovativa lösningar, kombinerar man dessa rådande förhållanden är förutsättningarna för fullständigt automatiserade kreditbedömningar mycket goda. Intresset för automatiserad kreditbedöming/riskanalys är dessutom mycket stort bland både banker och Fintechbolag. Förhoppningen är att nya kreditprövningssystem som bygger på AI-teknik kombinerat med open banking skall leda till snabbare, effektivare och mer tillförlitliga kreditbeslut.

Redan i dagsläget använder kreditupplysningsföretagen system som genererar automatiserade kreditbeslut, men många banker och kreditgivare skulle gärna integrera hela processen direkt i deras egna system.  Ett exempel på detta är att det blivit allt vanligare att låneföretag begär att få tillgång till de senaste banktransaktionerna genom ”open banking” andra begär att få tillgång till aktuell bokföring. Fortnox och Visma är exempel på onlinebaserade bokföringsprogram som tillsammans med fintechbolag utvecklat ett integrerat system för finansiering där aktuella bokföringsuppgifter fungerar som underlag vid kreditbedömningen.